În primul semestru al acestui an, poliţiştii structurilor de ordine publică au acţionat pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor contra patrimoniului agenţilor economici şi pentru verificarea legalităţii funcţionării prestatorilor de servicii de securitate, precum și pentru îmbunătăţirea modului de executare a serviciului şi sporirea vigilenţei personalului de pază şi protecţie.

 

În primele 6 luni ale acestui an, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, polițiștii structurilor teritoriale de ordine publică au efectuat, la nivel național, o serie de acțiuni, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere patrimoniului deţinătorilor de valori şi cu privire la legalitatea funcţionării prestatorilor de servicii în domeniul securităţii fizice.

 

Acțiunile au vizat obiectivele care operează cu valori şi prezintă vulnerabilităţi generatoare de riscuri la securitatea fizică, respectiv unităţi şi instituţii de interes public, unităţi bancare, instituţii de creditare din categoria organizaţiilor cooperatiste şi I.F.N., societăţi care au ca obiect de activitate schimbul valutar, case de amanet / unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale preţioase, unităţi poştale, staţii de comercializare a carburanţilor/combustibililor, spaţii comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 m2, săli şi incinte de exploatare a jocurilor de noroc, prestatori de servicii de pază şi în sisteme tehnice, dar și alte categorii de unităţi.

 

Astfel, în această perioadă, din totalul celor 8.554 de unităţi şi instituţii de interes public controlate, polițiștii au constatat că aproape 80% au implementat cerinţele minimale prevăzute de lege, fiind identificate 158 de unităţi cu sisteme electronice nefuncţionale.

 

Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 326 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 318.800 de lei, dintre acestea 121 fiind aplicate factorilor responsabili din cadrul unităţilor în cauză, iar 205 prestatorilor de servicii.

 

De asemenea, polițiștii au efectuat 1.820 de controale la unităţile bancare, constatând că în majoritatea cazurilor au fost implementate cerinţele minimale prevăzute de lege.

 

Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 42 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 81.300 de lei, 26 fiind aplicate factorilor responsabili din cadrul unităților și 16 fiind aplicate prestatorilor de servicii.

 

În urma controalelor efectuate la 1.238 de societăţi care au ca obiect de activitate schimbul valutar, polițiștii au constatat că 96% au implementat cerinţele minimale, în 21 cazuri sistemele electronice ale obiectivelor nu erau funcţionale, fiind dispuse măsuri pentru remedierea defecţiunilor.

 

Urmare a deficienţelor constatate, au fost aplicate 44 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 65.000 de lei.

 

În perioada analizată, polițiștii au verificat și 844 de instituţii de creditare din categoria organizaţiilor, pentru deficienţele constatate fiind aplicate 55 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 57.200 de lei.

 

De asemenea, polițiștii au controlat 2.003 case de amanet/unităţi profilate pe activităţi cu bijuterii din metale preţioase, constatând că aproximativ 95% au implementat cerinţele minimale, în 15 cazuri, sistemele de alarmare la efracție ale obiectivelor nefiind funcţionale. Au fost dispuse măsuri pentru remedierea defecţiunilor și au fost aplicate 88 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 100.500 de lei.

 

Au fost controlate și 2.183 de unităţi poştale, constatând că 35 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 278 de unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.

 

Astfel, polițiștii au aplicat 233 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 226 pentru unităţile poştale şi 7 pentru prestatorul de servicii, cuantumul amenzilor fiind de 528.000 de lei.

 

Au fost efectuate controale la 2.235 de staţii de comercializare a carburanţilor constatând că 91 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 50 de unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.

 

Polițiștii au aplicat 164 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 261.300 de lei, dintre care 146 au fost aplicate unităţilor, iar 18 prestatorilor de servicii.

 

În urma controalelor efectuate la 1.698 de spaţii comerciale cu suprafeţe mai mari de 500 m2, 94 % au implementat cerinţele minimale, fiind identificate 40 de unităţi la care sistemele electronice de securitate nu erau funcţionale.

 

Au fost aplicate 245 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 403.300 de lei, dintre care 152 au fost aplicate unităţilor, iar 93 prestatorilor de servicii.

 

Polițiștii au efectuat și 4.530 de controale la săli de jocuri de noroc, constatând că 87% au implementat cerinţele minimale, fiind aplicate 350 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 388 unităţilor şi 58 prestatorilor, în valoare totală de 771.200 de lei.

 

Au mai fost verificate 31 de centre de procesare a numerarului, constatându-se că 26 unităţi au implementat cerinţele minimale. Nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale, fiind stabilite termene de remediere a deficiențelor constatate.

 

A fost verificată securizarea a 59 de magazine de comercializare a armelor şi muniţiilor fiind identificată o singură unitate, care nu a implementat aceste cerințe. Au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale, în valoare de 2.000 de lei.

 

Au fost efectuate 1.022 de controale la casierii ale furnizorilor de utilităţi, constatându-se că 937 au implementat cerinţele minimale. Au fost identificate 16 cazuri în care sistemele electronice nu erau funcţionale și au fost aplicate 31 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 40.300 de lei.

 

Au fost organizate 2.004 controale la bancomatele off-site, constatându-se că 1.899 au implementat cerinţele minimale, iar în 14 cazuri, sistemele electronice ale spaţiilor destinate bancomatelor nu erau funcționale, fiind aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 72.000 de lei.

 

În contextul controalelor desfășurate, polițiștii au verificat și media timpilor de reacţie a echipajelor dispeceratelor de monitorizare pentru aceste obiective.

 

În ceea ce privește prestatorii de servicii de pază şi în sisteme tehnice, pentru verificarea modului de executare a serviciilor de pază, polițiștii au controlat 515 societăţi specializate, puncte de lucru şi obiective ale acestora.

 

În cadrul acţiunilor, au fost identificate 38 de societăţi ce au încheiat contracte cu tarife nesustenabile şi 20 de societăţi ce au angajat personal cu contract part-time (sub 8 ore).

 

De asemenea, s-a constatat că 59 de societăţi nu respectă prevederile legale, fiind aplicate 117 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 201.700 de lei.

 

Au mai fost verificate 318 societăţi licenţiate în sisteme tehnice de alarmare împotriva efracţiei, constatându-se că 9 societăţi nu respectă prevederile legale, fiind aplicate 8  sancţiuni, în valoare de 32.000 de lei.

 

Activităţile de control au cuprins şi modul de organizare şi funcţionare a 70 de dispecerate de monitorizare şi intervenţie (2 dispecerate identificate cu depăşirea timpului de reacţie), fiind aplicate 19 sancțiuni cu amendă, în valoare de 58.300 de lei.

 

În domeniul prestării serviciilor de pază a transportului de valori monetare, au fost controlaţi 217 prestatori şi 171 de transportatori în sistem intern. S-a constatat că 84 de societăţi nu respectă prevederile legale, fiind aplicate 105 sancţiuni, în valoare de 261.100 de lei.

 

Poliţiştii vor continua acţiunile de acest gen, punând accent pe legalitatea funcţionării societăţilor de pază şi evaluarea eficienţei serviciilor prestate de acestea.

Leave a reply