(MEDIAFAX) – Judeţele Suceava, Caraş-Severin, Vaslui, Teleorman şi Mehedinţi au alocate cele mai mari sume prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, program finanţat de la bugetul de stat. Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) începe implementarea etapei a doua a Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), prin care vor primi finanţare toate proiectele eligibile ale administraţiilor publice locale.

Conform informaţiilor furnizate de MDRAPFE, judeţul Suceava are alocată cea mai mare sumă – 928,5 milioane de lei, urmat de Caraş-Severin – 883,2 milioane de lei, Vaslui – 882,2 milioane de lei, Teleorman – 875,8 milioane de lei şi Mehedinţi – 848,9 milioane de lei.

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul MDRAP, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. “Astăzi am finalizat toate analizele de specialitate pentru cele peste 13.000 de solicitări depuse de peste 3000 de beneficiari.

De exemplu, în 2016 autorităţile locale au depus 3000 de solicitări. Au fost judeţe unde numărul de solicitări au fost de circa 100 şi altele unde s-au depăşit 600 de solicitări. PNDL finanţează sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare, drumuri publice, poduri, podeţe, spitale, pieţe publice, baze sportive şi, mai nou, iluminatul public în special în mediul rural”, a declarat, miercuri, 19 iulie, viceprim-ministru Sevil Shhaideh, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene.

Astfel, a fost încheiată analiza de specialitate cu privire la alocările de fonduri din cadrul programului şi au fost semnate toate ordinele de finanţare pentru judeţele ţării. PNDL reprezintă sursa principală de finanţare pentru infrastructura locală şi are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, transport/drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. În acest sens, Programul Naţional de Dezvoltare Locală stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea echilibrată a ţării, fiind structurat pe trei componente: modernizarea satului românesc, regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor, respectiv infrastructura la nivel judeţean.

Cea de-a doua etapă a programului finanțează 9.500 de obiective de investiții, dintre care 2.500 de creșe și grădinițe, 2.000 de școli și 5.000 de alte obiective (din toate domeniile eligibile). Pentru aceste investiții sunt alocate fonduri în valoare de 30 de miliarde de lei credite de angajament.

Criteriile de acordare a finanțării sunt transparente, clare, ştiinţifice și fără nicio conotație politică, în acord cu nevoile şi solicitările autorităţilor publice locale, în vederea modernizării României, a subliniat ministrul. „Programul funcționează ca un adevărat parteneriat între nivelul central și local al administrației publice: unitățile administrativ-teritoriale au făcut propuneri de proiecte în baza propriilor analize, pentru a acoperi nevoile locale de investiții, iar ministerul a realizat prioritizarea lor, după mecanismul stabilit în legislația aplicabilă.

Este un parteneriat corect, transparent și în folosul cetățenilor întregii țări”, afirmă viceprim-ministrul Sevil Shhaideh. Aceasta a prezentat câteva dintre proiectele majore care vor fi finanţate: construcţia podului peste râul Someş din Satu Mare – 81,3 milioane de lei, sursa de apă a municipiului Bacău – 31,5 milioane de lei, reparaţia capitală a podului peste Mureş -19,4 milioane de lei, construcţie pasaj Jilava, spitalele de urgenţă Sibiu, Arad, Slobozia, Piatra Neamţ, Ilfov, Arad şi Mioveni etc.

Leave a reply