În trimestrele III şi IV a anului 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin va organiza acţiuni de informare şi conştientizare referitoare la Campania Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA), în România: “LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE“.

Evenimentul de încheiere a Campaniei Europene se va finaliza prin organizarea în luna octombrie a 4 simpozioane regionale (în judeţele Gorj, Giurgiu, Sălaj, Suceava), unde vor fi prezentate bune practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce pot contribui la îmbunătăţirea sănătăţii şi a vieţii profesionale, precum şi alte informaţii de interes general legate de combaterea îmbătrânirii  forţei de muncă active.

Campania se adresează:

  • angajatorilor din sectorul public şi privat;
  • sindicatelor;
  • organizaţiilor patronale;
  • asociaţiilor profesionale;
  • instituţiilor cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi al asigurării la accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale;
  • furnizorilor de servicii şi de fomare în domeniul securităţii în muncă şi comunităţilor educaţionale.

Motivarea Campaniei

În prezent forţa de muncă din Europa cât şi din România se confruntă cu un proces de îmbătrânire, proporţia lucrătorilor mai în vârstă devenind tot mai mare în comparaţie cu cea a lucrătorilor mai tineri, în condiţiile în care se estimează că ponderea populaţiei cu vârstă mai mare sau egală cu 65 de ani se va dubla până în anul 2060 ( de la 15 % la 30 % ).

Acest fapt ar putea avea consecinţe negative asupra costurilor aferente pensiilor, serviciilor medicale şi serviciilor de îngrijire de lungă durată.

Astfel se impune necesitatea prelungirii vieţii profesionale pentru asigurarea sistemelor de pensii adecvate şi sustenabile, iar pentru ca să se poată realiza, sunt necesare condiţii de muncă sigure şi sănătoase.

În aceste condiţii, politica Uniunii Europene asigură cadrul legal pentru abordarea acestei probleme de combatere a îmbătrânirii forţei de muncă, stabilindu-se o ţintă măsurabilă pentru ocuparea forţei de muncă: până în anul 2020, 75% din persoanele cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani trebuie să aibă un loc de muncă, Cadrul strategic al UE privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă 2014 – 2020 fiind combaterea fenomenului de îmbătrânire a populaţiei active.

Leave a reply