SCRISOARE DESCHISA
 
Catre
 
Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei
 
In atentia,

1) Presedintele Romaniei

2) Consiliul Superior al Magistraturii

3) Inspectia Judiciara

4) Avocatul Poporului

5) Camera Deputatilor

6) Senat

7) Ministrul Justitiei

8) Reprezentanta Uniunii Europene in Romania

8) Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania

9) Asociatia Magistratilor din Romania

10) Expert Forum

11) Centrul de Resurse Juridice

12) ActiveWatch

13) Asociatia Ziaristilor Independenti din Romania

14) Ambasada SUA

15) Ambasada Frantei

16) Ambasada Germaniei

17) Mass-media

Subscrisa, SINDICATUL UNIT AL SALARIAŢILOR – RADIO ROMÂNIA (SUS–Radio România), persoană juridică cu personalitate legal dobândită conform sentinţei civile nr. 167/02.09.1993, pronunţată în dosarul nr. 160/PJ/1993 al Judecatoriei sectorului 1, cu modificările survenite prin sentinţa civilă nr. 10554/05.06.2012, pronunţată în dosarul nr. 22499/299/2012, cu sediul în Bucureşti, Str. G-ral Berthelot nr. 60-64, camera 805, sector 1, CUI 11844234, prin reprezentant legal, preşedinte Adrian Valentin Moise,
(…)
          Subscrisa, SINDICATUL UNIT AL SALARIAŢILOR – RADIO ROMÂNIA, va rugam sa stopati conduita de tergiversare a dosarului 4322/2/2014 aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie din 29.07.2015 in care nici pana in prezent nu s-a stabilit un prim termen de judecata, ceea ce face ca acest dosar sa fie unicul dosar de pe rolul inaltei Curti care, nici dupa 1 si 6 luni de la inregistrare, nu are fixat un prim termen de judecata.
          In fapt, obiectul judecatii acesui dosar il constituie recursul formulat de Societatea Romana de Radiodifuziune impotriva sentintei nr. 1595 din 05.06.2015, date de Curtea de Apel Bucuresti- Sectia Contencios Administrativ si Fiscal in dosar 4322/2/2014 prin care instanta de fond a retinut ilegalitatea alegerilor care s-au desfasurat in iunie 2014 pentru doua din locurile vacante in Consiliul de Administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, dispunand urmatoarele:
“Anulează art. 1-5 din Regulamentul privind desfăşurarea alegerilor de desemnare a candidaţilor pentru reprezentanţii salariaţilor în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin Dispoziţia Comitetului Director al SRR nr. I 23/3.06.2014. Anulează Decizia SRR – Comisia Tehnică nr. 52/5.06.2014 şi Decizia nr. 42/5.06.2014. Anulează Procesul Verbal de stabilire a clasamentului final al alegerilor, înregistrat la SRR sub nr. 112/7.06.2014. Obligă pe pârâtă la plata sumei de 100 lei despăgubiri către fiecare reclamant persoană fizică pentru încălcarea dreptului de acces în funcţii şi demnităţi publice. Obligă pe pârâtă să publice prezenta hotărâre într-un ziar de circulaţie naţională şi pe pagina sa de internet, pe cheltuiala sa. Respinge restul pretenţiilor ca neîntemeiate. Obligă pe pârâtă la plata sumei de 1.100 lei cheltuieli de judecată către reclamantul Sindicatul Unit al Salariaţilor – Radio România. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 5.06.2015.”
          In data de 20 decembrie 2016, ni s-a respins de catre ICCJ, plangerea de tergiversare a judecatii formulata de subscrisa, fara o motivare obiectiva si sub pretextul ca la aceeasi data s-ar fi cercetat de catre instanta si  raportul asupra admisibilitatii recursului introdus de Societatea Romana de Radiodifuziune, urmand ca acesta sa ne fie comunicat si noua, partilor in dosar.
          Trecand peste faptul ca dosarul a stat in putrezire un an si jumatate pana la introducerea plangerii noastre (care, de fapt, l-a activat si pe judecatorul raportor ce tergiversa indeplinirea obligatiei de intocmire a raportului preliminar) observam cu surprindere si frustrare ca nici macar dupa o luna de la respingerea plangerii noastre pentru tergiversarea cauzei, nu s-a comunicat acest raport asupra admisibilitatii, partilor in proces, ceea ce dovedeste ca, in continuare, la nivelul ICCJ, exista persoane care au interes si care actioneaza concertat pentru a tergiversa in continuare judecata cauzei 4322/2/2014, in beneficiul persoanelor care au fost alese, cu incalcarea legii, in Consiliul de Administratie al SRR.
In lumina celor de mai sus, va rugam:
·       Sa luati masuri pentru incetarea conduitei de tergiversare a cauzei care ne afecteaza dreptul nostru la un proces echitabil, in termen optim si previzibil, drept protejat de art. 6 alin. 1) din CEDO;
·       Sa dispuneti comunicarea de urgenta a raportului  asupra admisibilitatii recursului catre parti;
·       Sa identificati si sa dispuneti tragerea la raspundere disciplinara a magistratului sau personalului auxiliar care actioneaza pentru tergiversarea acestei cauze, inclusiv prin refuzul de comunicare a raportului asupra admisibilitatii, comunicandu-ne si subscrisei, identitatea magistratului sau a functionarului vinovat.
 
Atasam la prezenta, pentru opinia publica, sentinta data de CAB-SCAF (aici, aici siaici) prin care ICCJ tergiverseaza judecata recursului, impiedicand solutionarea definitiva a procesului, si incheierea de sedinta din 20.12.2016 (aici), prin care ni s-a respins plangerea privind tergiversarea procesului de catre ICCJ.
 
Cu stima,
SINDICATUL UNIT AL SALARIAŢILOR – RADIO ROMÂNIA
Prin reprezentant legal, Președinte
Adrian Valentin Moise

Leave a reply