petru furdui primar berzeascaAsociația Coloanele ATHENAEUM, împreună cu partenerii săi, Comuna Berzasca , Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer , Asociația Buzzmedia, Asociația Cristal Palace, Fundația SF. Dimitrie (București), anunță lansarea proiectului ‘S.O.C.I.A.L.E. — Structuri de Organizare Comunitară Integrate în Ansamblul Lumii Economice’, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Obiectivul general îl reprezintă creșterea incluziunii sociale și promovarea economiei sociale ca alternativa pentru ocuparea de durată în munca a persoanelor din grupuri vulnerabile.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin realizarea de activități de formare în domeniul incluziunii sociale și a egalității de șanse pentru întreg grupul țintă implicat. Și, totodată, vine ca valoare adăugată la inițiativele existente ajutând direct la îndeplinirea obiectivului general POSDRU precum și la atingerea obiectivelor specifice, și anume: facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii, promovarea inserției / reinserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale, dezvoltarea unei piețe a muncii moderne, flexibile și inclusive. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, iar valoarea totală eligibilă a contractului este de 8,466,521.57 lei.

Leave a reply