Marilen Pirtea universitatea de vest timisoaraAjunsă la final, admiterea din această  vară de la Universitatea de Vest din Timișoara aduce în  rândul comunității academice un număr de 2700 noi studenți la ciclul licență. Aceștia se vor alătura colegilor mai mari, în cadrul celor 11 facultăți și 73 de programe de studiu.

Este al doilea an de când Universitatea de Vest din Timișoara a reintrodus examenul de admitere, în funcție de specificul și alegerea fiecărei facultăți. Măsura nu i-a îndepărtat pe absolvenții de liceu de Universitate, ci au înțeles că examenul a reprezentat un filtru propriu, pentru o mai bună ierarhizare și selecție a candidaților.

Astfel, din cele 2000 de locuri disponibile la buget au fost ocupate 1700, locuri mai fiind disponibile la specializări de la Facultăți precum cele de Arte și Design; Chimie, Bilogie, Geografie; Fizică; Litere, Istorie și Teologie; Matematică şi Informatică; Muzică; Economie și de Administrare a Afacerilor; Sociologie și Psihologie; Ştiinţe Politice, Filozofie şi Ştiinţe ale Comunicării. În ceea ce privește locurile cu taxă, au fost ocupate peste 1000 din cele 3600 disponibile. Locurile bugetate rămase libere vin în întâmpinarea mai multor categorii de absolvenţi care sunt aşteptaţi la UVT: componenţi ai loturilor olimpice, absolvenţi de liceu cu rezultate remarcabile dar care din diverse motive nu au putut fi prezenţi la sesiunea de bacalaureat din luna iulie, tineri a căror situaţie materială nu le permite să urmeze studii superioare la forma cu taxă. Conştienţi de implicarea socială pe care trebuie să o aibă o instituţie de învăţământ superior, UVT pune la dispoziţia candidaţilor de etnie rromă un număr de 30 locuri cu finanţare de la buget.

Rezultatele admiterii ne bucură și confirmă munca noastră. Putem spune că suntem pe un trend ascendent, în contextul în care numărul absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat este mai mic de la an la an. Recunoașterea națională și internațională, oferta adaptată la piața muncii, la cerințele angajatorilor din multinaționale au condus la o atractivitate ridicată a Universității. Am atras tineri din întreaga țară. Mai mult, anul acesta am avut centre de admitere deschise în alte trei județe”, a declarat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Succes au avut și programele de studiu în limbi străine. Spre exemplu, programul de Informatică în limba engleză are locurile ocupate în integralitate. În acest an, UVT a venit cu o ofertă de 5 programe de studiu în limbi străine, pe lângă cea menționată mai fiind vorba de Finanțe bănci în limba engleză, Management în limba franceză, Actorie, în limba germană, Relații internaționale și studii europene, în limba germană. Având în vedere unele dificultăţi birocratice (recunoaşterea actelor de studii, obţinerea vizelor, etc.) ce fac greoaie demersurile studenţilor străini de a se înscrie la universităţile româneşti este de aşteptat, ca în fiecare an de altfel, un aflux important al studenţilor străini la aceste specializări în sesiunea de admitere din septembrie.

De asemenea, la programele de studii de limbi moderne s-a înregistrat un număr mare de candidaţi. Opţiunea candidaţilor a fost în mod cert generată și de performanțele pe plan internaţional ale Universității în acest domeniu, instituția situându-se în top 200 mondial în ceea ce privește domeniul limbi moderne. UVT este foarte aproape de top 200 și cu alte domenii precum Fizica, Matematica și Informatica. Este bine să reamintim şi faptul că într-una din cele mai importante clasificări mondiale, U-Multirank – clasificare realizată sub coordonarea Comisiei Europene, pe lângă domeniile mai sus menționate, o poziție excelentă, a 2-a în ţară după Academia de Studii Economice, a avut şi Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor din UVT.

Printre programele de studiu care s-au bucurat de o atenţie sporită din partea absolvenţilor de liceu este şi programul de Design de la Facultatea de Arte unde au fost ocupate toate locurile la buget și mai mult de jumătate din cele cu taxă. O situație asemănătoare se înregistrează și la Drept, la Economia comerțului, Informatică economică, Contabilitate și Informatică de gestiune, Economie și afaceri internaționale, Marketing. Toate cele 83 de locuri bugetate la Informatică au fost ocupate, la fel fiind și o mare parte din cele cu taxă, situație întâlnită și în cazul programului de studiu Psihologie.

Admiterea la ciclul de licenţă în anul 2014 s-a desfăşurat sub presiunea unor cifre care nu încurajează calitatea: un efectiv redus al absolvenţilor de liceu, un număr şi mai mic al celor care au promovat examenul de bacalaureat – puţin peste 90.000, un număr mare de locuri bugetate la nivelul întregii ţări – 62.400. În acest context, putem spune că rezultatul obținut de UVT, prin înmatricularea a 2700 studenţi din care peste 50% pe locurile cu taxă, este unul foarte bun. Dacă ne gândim la faptul că în zona de recrutare a UVT (judeţele Arad, Caraş Severin, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi şi Timiş) avem aproximativ 10.000 de elevi care au promovat examenul de bacalaureat şi că în această zonă există nu mai puţin de 7 universităţi de stat care au pus la dispoziţia candidaţilor locuri cu finanţare de la buget iar UVT a reuşit să atragă 25% din aceşti candidaţi, atunci da, ne putem declara mulţumiţi cu acest rezultat şi confirmăm, încă o dată, că UVT reprezintă o emblemă a calităţii în învăţământul universitar românesc”, a adăugat Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

Menționăm că Universitatea mai are în desfășurare, în cadrul admiterii din această vară, etapa de confirmări la Facultatea de Fizică și la Facultatea de Educație Fizică și Sport.

O nouă  etapă de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara, pentru locurile de la buget și taxă libere, se va desfășura în perioada 8 – 21 septembrie. Detalii suplimentare pot fi obținute pe pagina de internet a Universității, www.uvt.ro sau pe pagina de Facebook, www.facebook.com/uvtromania.

Leave a reply