Home / Banat / Ilie Canea cercetat penal pentru că și-a dat o lucrare propriei firme, chiar înainte de a o înființa

Ilie Canea cercetat penal pentru că și-a dat o lucrare propriei firme, chiar înainte de a o înființa

foto basilica.ro
foto basilica.ro

Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă și penală, precum și săvârșirea infracțiunii de fals intelectual, în cazul lui CANEA ILIE, Primar al Comunei Lăpușnicel, Județul Caraș-Severin.

CANEA ILIE a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, în perioada exercitării funcției de primar, a semnat un contract de concesionare cu societatea în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat, începând cu data de 25 noiembrie 2011, realizând, astfel, un beneficiu indirect pentru sine.
Prin semnarea contractului de concesionare, persoana evaluată a obținut un preț mai mic decât valorea orientativă pe piață la nivelul anului 2011, respectiv aproximativ 80 – 100 Euro/m2, prezumându-se, astfel, beneficiul pentru sine. Mai mult decât atât, prețul chiriei nu a fost modificat de la semnarea contractului până în prezent, neexistând acte adiționale încheiate la contract.

CANEA ILIE a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căroraPrimarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I”, precum și dispozițiile art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căroraconflictul de interese reprezintă: „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”.
Întrucât la data semnării contractului de concesionare, respectiv 10 septembrie 2011, societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat nu era încă înființată, aceasta fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului două luni mai târziu, respectiv în data de 25 noiembrie 2011, CANEA ILIE a încălcat și dispozițiile art. 321 alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit cărora„Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”.
Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oravița, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către CANEA ILIE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, și a infracțiunii de fals intelectual, prevăzută de dispozițiile art. 321, alin. (1) din Codul Penal al României.
CANEA ILIE deține funcția de Primar al Comunei Lăpușnicel, Jud. Caraș-Severin, începând cu data de 01 iunie 2000.
Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CANEA ILIE a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

About admin

Check Also

La Anina Aquacaraș oprește apa

  ANUNȚ OPRIRE APĂ în ANINA În data de -13.01.2022–str. Celnic Nord, Cerna, Cheile Gârliștei …

Lasă un răspuns