inaltarea-domnului La 40 de zile de la Învierea Domnului, este sărbătorită Înălțarea lui Hristos la ceruri, după cum o mărturisesc Evangheliile: Și i-a dus afară până spre Bretania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. (Luca cap. 24; 50-53)

În răstimpul de 40 de zile de la Înviere și până la Înălțare, Iisus dă Apostolilor puterea de a învăța cuvântul lui Dumnezeu prin instituirea Tainei Preoției, de a săvârși celelalte Sfinte Taine și de a conduce obștea credincioșilor.

Prin Înălțare însă, Hristos iese din lume, pregătind totodată venirea Duhului Sfânt. El a dorit ca ucenicii să fie martori la Înălțarea Sa pentru ca întreaga lume să cunoască prin ei că S-a Înălțat la cer cu trupul transfigurat prin Înviere. Prin Înălțarea cu Trupul în Slava Sfintei Treimi, Hristos a așezat natura umană în slava dumnezeiască veșnică, devenind astfel puntea de legătură dintre oameni și Dumnezeu. În Biserica Ortodoxă Română, sărbătoarea împărătească a Înălțării Domnului este ziua de pomenire a eroilor neamului românesc.

La sărbătoarea împărătească a Înălțării Domnului, în toate catedralele, bisericile și mănăstirile ortodoxe din țară și străinătate sunt pomeniți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, libertatea și demnitatea poporului român.Slujbe de pomenire sunt oficiate după Sfânta Liturghie și la cimitirele, troițele și monumentele dedicate cinstirii eroilor neamului.

Leave a reply