În data de 25 aprilie 2024 a avut loc Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor de Locuință în care au fost aprobate listele de priorități pe anul 2024 cu persoanele îndreptățite să li se repartizeze o locuință din următoarele categorii: A.N.L., convenabile (fond de stat) și sociale.

Listele pot fi vizualizate pe site-ul primăriei Reșița, la avizerul primăriei situat la parterul clădirii cât și la avizierul Direcției pentru Administrarea Domeniului Public și Privat (Bloc 800), etaj 3, hol principal.

Contestațiile cu privire la înscrierea în listele de priorități se vor adresa primarului în termen de 7 zile de la afișare.

Anunt liste prioritati locuinte nr.41667 din 08.05.2024

Leave a reply