Municipiul Reșița, titular al proiectului ”Realizarea unei legături între nucleele urbane Govândari și Centrul Civic din Municipiul Reșița” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Realizarea unei legături între nucleele urbane Govândari și Centrul Civic din Municipiul Reșița”, propus a fi amplasat în Municipiul Reșița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800 – 1500 și vineri, între orele 0800 – 1300 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmcs.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Leave a reply