Primăria Municipiului Reşiţa, titular al proiectului Reabilitarea zonelor degradate aflate în interiorul microraioanelor 2, 3 și 4 din cartierul Govândari și zona Calea Caransebeșului – Municipiul Reșița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitarea zonelor degradate aflate în interiorul microraioanelor 2, 3 și 4 din cartierul Govândari și zona Calea Caransebeșului – Municipiul Reșița”, propus a fi amplasat în microraioanele 2, 3 și 4 din cartierul Govândari și zona Calea Caransebeșului, Municipiul Reșița, judeţul Caraş-Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi, între orele 0800-1500, şi vineri, între orele 0800-1300, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Leave a reply