În perioada 23 septembrie 2022 – 22 septembrie 2025 Școala Profesională Berzovia va implementa pentru elevii din ciclul gimnazial un proiect PNRAS în valoare de 692,417 lei care va avea ca scop reducerea abandonului/absenteismului școlar prin :

  • activități remediale
  • activități de tip outdoor
  • excursii
  • acțiuni de combaterea violenței
  • acțiuni anti-bullying
  • măsuri pentru prevenirea consumului de droguri și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri
  • măsuri pentru combaterea segregării școlare

Un capitol important al proiectului îl reprezintă digitalizarea procesului educativ, achiziționarea unor echipamente și software necesare pentru a asigura elevilor școlii un climat în care să își dezvolte componentele. Cadrele didactice vor beneficia de cursuri de formare pe parcursul celor trei ani ai proiectului de domenii de interes în vederea utilizării eficiente a echipamentelor digitale

Leave a reply