Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire  la situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 06.01.2023

Decizia cu nr. 06/06.01.2023. 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție: 

Cititor  Contoare

-Compartiment  Citire –Telecitire Contoare Oravița- 1 post

Instalator:

-Serviciul Rețele de Apă –Caransebeș-1 post     

 Mașinist la mașini pentru terasamente/Conducător auto

-Serviciul Auto Mecanizare-  Caransebeș-1 post

 Operator tratarea apei tehnologice/ Muncitor necalificat:

-Serviciul Tratarea apei și Stații pompare- Băile Herculane – 1 post

 Instalator/Muncitor necalificat  :

-Serviciul Rețele de Canal –Caransebeș- 2 posturi

 Instalator/Muncitor necalificat  :

-Serviciul Rețele de Canal –Anina- 1 post

Instalator:

-Compartiment Depistare Pierderi și Detecție Furturi CCTV- 1 post

 Operator tratarea și epurarea apelor uzate/ Muncitor necalificat:

-Serviciul Stații de Epurare –Moldova Nouă – 1 post

 -Electrician/ Electromecanic

-Serviciul Stații de Epurare –Reșița- 1 post

 Inginer/ Responsabil Contract

-Unitatea de Implementare Proiecte Reșița- 2 posturi

Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane  începând cu data de 09.01.2023 -17.01.2023 între orele 08:00 -15:00, iar in data de 18.01.2023 de la ora 08:00 până la ora 13:00

Concursul va avea loc în data de 19.01.2023  ora 10:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

CONDUCEREA  SC AQUACARAȘ SA

Leave a reply