S.C. SIKA SOLUTIONS S.R.L., cu sediul în localitatea Satu Mare, Bulevardul Transilvania, nr. 3, județul Satu Mare, și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar, au semnat la data de 17.09.2020 contractul de finanțare nr. 5905/17.09.2020, în valoare totală de 1.402.480,93 lei.
Implementarea proiectului a avut următoarele rezultate: achiziționarea de echipamente performante, pentru dezvoltarea capacității tehnice a întreprinderii, dezvoltarea unui flux tehnologic nou la nivelul întreprinderii, minimizarea la sursă a deșeurilor generate, crearea a trei locuri de muncă și menținerea locurilor de muncă existente precum și angajarea de persoane din categorii defavorizate.
Implementarea proiectului a avut ca obiectiv general consolidarea poziției companiei pe piața regională a construcțiilor prin realizarea de investiții pentru dezvoltarea fluxului tehnologic și următoarele obiective specifice: achiziționarea unor echipamente moderne, crearea de noi locuri de muncă, implementarea de măsuri pentru îmbunătățirea mediului înconjurător și pentru asigurarea egalității de șansă.
Impactul proiectului la nivelul regiunii de dezvoltare constă în crearea de noi locuri de muncă, creșterea capacității de a distribui pe piață servicii moderne și inovative la prețuri competitive precum și promovarea măsurilor de egalitate de șanse prin măsurile specifice implementate la nivelul întreprinderii.
Proiectul, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, a fost implementat în perioada 02.09.2019-30.11.2022, în Municipiul Caransebeș, str. Ardealului, nr. 169, jud. Caraș-Severin.
Valoarea totală a proiectului este de 1.402.480,93 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 942.004,00 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 800.703,40 lei şi Bugetul Naţional – 141.300,60 lei.
Programul Operațional Regional 2014–2020 este Program Operațional finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala care își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Anunț de presă finalizare proiect_SIKA ok (002)

Leave a reply