Odată cu intrarea în UE, am dobândit numeroase drepturi şi oportunităţi, dar ne-am asumat şi diverse obligaţii, dintre care una se referă la modernizarea serviciului de salubritate, mai ales că Europa ne-a dat fonduri suficiente pentru a face o Românie curată. Şi la propriu şi la figurat.

În privinţa gestionării gunoiului menajer, la nivelul întregii ţări s-au implementat proiectele SMID – Sistem de Management Integrat al Deşeurilor, după un model care presupune colectarea selectivă, procesarea, reciclarea şi distrugerea responsabilă a deşeurilor, cu renunţarea la clasicele gropi unde se arunca la grămadă şi inevitabil totul lua foc.

În marea majoritate a judeţelor din România, proiectul SMID a fost implementat prin Asociaţiile de Dezvoltare Comunitară/ADI, dar în Caraş-Severin, Consiliul Judeţean a decis că e cel mai capabil să gestioneze investiţia.

Proiectul a pornit însă prost încă din faza de documentaţie, în sensul că s-au menţionat beneficiari şi cantităţi de deşeuri fanteziste, deci firmele care au licitat constată acum, pe bună dreptate, că au fost păcălite.

De ce? Păi hai să explicăm pe înţelesul tuturor. Când s-au înscris pentru preluarea unui contract de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, operatorii au depus o ofertă de redevenţă în funcţie de veniturile estimate pe baza datelor din documente privind populaţia deservită şi cantităţile de gunoi preconizate a fi produse de aceasta. Din păcate, în realitate numărul beneficiarilor şi taxele aferente sunt mult mai mici faţă de estimări, pe cale de consecinţă şi veniturile pentru operatorii de salubritate, unii dintre ei muncind în pierdere.

A urmat apoi problema cu tocătorul de la deponeul din Lupac, ales greşit, din cauza faptului că sistemul respectiv era proiectat pentru deşeuri de lemn/solide, blocându-se frecvent deoarece nu putea procesa resturi de vestimentaţie, cauciuc, plastic etc.

S-a adăugat şi deteriorarea/alunecarea din locaţie a bazinului de levigat, care a fost utilizat o scurtă perioadă de timp, iar apoi a necesitat refacerea completă.

În acest context, deoarece operaţionalizarea SMID a fost succesiv amânată, operatorii de salubritate BRAI CATA şi SENESI SPA au reziliat unilateral contractele pentru zonele Reşiţa, Oraviţa, Oţelu Roşu şi Băile Herculane.

A mai rămas doar operatorul IONELA SRL pentru zonele Bozovici şi Pojejena, dar nici acolo situaţia nu e roz, din cauza veniturilor insufuciente şi a cheltuielilor tot mai mari. Similar, la deponeul de la Lupac, operatorul GIREXIM UNIVERSAL a făcut un calcul din care a rezultat că la tarifele iniţiale, mai aducea bani de acasă, nici vorbă de profit.

În acest caz, trebuie să apreciem Consiliul Judeţean Caraş-Severin pentru faptul că a înţeles necesitatea majorării tarifelor. De lăudat şi înţelepciuna unor primari din zona Bozovici în acelaşi sens, chiar dacă prin noile preţuri, cu siguranţă nu şi-au crescut popularitatea în rândul cetăţenilor.

O atitudine total diferită au avut însă majoritatea primarilor din zona Pojejena, care au solicitat chiar diminuarea tarifelor, fiind propusă suma absurdă de maxim 5 lei/persoană/lună, ce nu poate acoperi cheltuielile de colectare selectivă şi transport al deşeurilor până la deponeul de la Lupac.

Unii edili din judeţ le-au promis alegătorilor faptul că taxa de salubritate va fi suportată de primării (adică gratis pentru ceăţeni), în contul cotizaţiei de 2 lei/locuitor achitate de fiecare UAT către ADI INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN.

În acest fel, au creat aşteptări nerealiste, deci să nu ne mirăm de ce în prezent oamenii privesc cu atâta reticenţă sistemul centralizat SMID şi le cer primarilor să nu accepte majorărilor legale solicitate de operatori. Din această cauză, s-a ajuns, de exemplu, ca la UAT Prigor, primarul şi consilierii locali să refuze semnarea contractului cu operatorul IONELA SRL, iar litigiul va avea soluţionare doar în instanţă.

Din păcate, derularea proiectului SMID este îngreunată şi din cauza unor conflicte de orgolii între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi ADI INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN şi nicio parte nu face nimic ca să îngroape securea războiului.

Nu comentăm acuzele şi scuzele nimănui, dar, prin faptul că, Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi-a asumat în trecut rolul de beneficiar principal al SMID, îl obligă (moral sau legal, nu ştiu) să încerce măcar să rezolve problemele existente, trecând peste orgolii partinice.

Problema licitaţiilor SMID a fost preluată, de voie, de nevoie, de către ADI INTERCOM DEŞEURI CARAŞ-SEVERIN, care, din lipsa experienţei şi a fondurilor pentru cooptarea unui expert/consultant, a greşit documentaţiile, deci procedurile s-au reluat dar se derulează cu dificultate tot din cauza întocmirii deficitare a contractului de finanţare şi a caietelor de sarcini.

Se mai adaugă şi faptul că nimeni nu şi-a asumat răspunderea să găsească o soluţie legală pentru modificarea parametrilor financiari – diminuarea redevenţelor şi majorarea tarifelor, astfel încât zonele respective să devină atractive.

Până la rezolvarea licitaţiilor susmenţionate, în zonele neacoperite de SMID se menţin contractele de salubritate cu diverse firme, iar operatorul GIREXIM UNIVERSAL acuză faptul că la deponeul de la Lupac ajung preponderent fracţiile umede de deşeuri, afectându-i astfel cota de profit din valorificarea celorlalte sortimente şi mai ales îndeplinirea cotelor de reciclare asumate.

În concluzie, lăsați de-o parte orgoliile, pentru că scuzele de genul “n-am fost eu atunci”, “așa am moștenit” – pe care le auzim de la anumiți decizionali/funcționari publici  nu ne vor colecta gunoiul și nu vor curăța natura în care trăim. Nu ne încălzește cu nimic să vedem concursuri de arătat cu degetul și de acuze “cine-o fi de vină, cine-o fi greșit”!

Acestea fiind spuse, să nu uităm că și noi avem un rol foarte important în privința salubrizării localităților unde trăim.

Haideți să facem cu toții un gest minim de bunăvoință prin respectarea modului în care aruncăm deșeurile pe care e producem, în pubelele care ne sunt puse la dispoziție, pentru fiecare categorie în parte.

Rezultatul va fi acela că vom trăi în condiții mai bune de civilizație.

Leave a reply