Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 12.05.2021

Decizia cu nr.736 /12.05.2021.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 Operator tratarea și epurarea apelor uzate -Serviciul Stații de Epurare-Caransebeș-1 post

 -Specialist în domeniul SSM -Serviciul SSM-SU- 1post

 Inginer electronist transporturi, telecomunicații/Subinginer electronist transporturi, telecomunicații

-Serviciul Stații de Epurare-Caransebeș-1post

 EconomistBirou Financiar Contabilitate, Analiză, Buget, Prețuri, Tarife-1post

Șef oficiu, serviciu, secție, redacție -UIP-1post

 – Cititor contoare: Compartiment Citire-Telecitire Contoare -Caransebeș- 1post

 -Șef Serviciu Pază-Compartiment Administrativ-1post

 Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 13.05.2021 -18.05.2021 între orele 09:00 -14:00

 Concursul va avea loc în data de 19.05.2021 ora 09:00.

 Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

Leave a reply