Arhivă

Anunț Publicare Posturi Vacante

 Pe fondul analizei efectuate de către conducerea societății cu privire situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora, Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 12.05.2021

Decizia cu nr.736 /12.05.2021.

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 Operator tratarea și epurarea apelor uzate -Serviciul Stații de Epurare-Caransebeș-1 post

 -Specialist în domeniul SSM -Serviciul SSM-SU- 1post

 Inginer electronist transporturi, telecomunicații/Subinginer electronist transporturi, telecomunicații

-Serviciul Stații de Epurare-Caransebeș-1post

 EconomistBirou Financiar Contabilitate, Analiză, Buget, Prețuri, Tarife-1post

Șef oficiu, serviciu, secție, redacție -UIP-1post

 – Cititor contoare: Compartiment Citire-Telecitire Contoare -Caransebeș- 1post

 -Șef Serviciu Pază-Compartiment Administrativ-1post

 Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 13.05.2021 -18.05.2021 între orele 09:00 -14:00

 Concursul va avea loc în data de 19.05.2021 ora 09:00.

 Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts