Domnul Gheorghe Aurel Filipescu, managerul general AquaCaraș SA, împreună cu domnul Marius Isac, vicepreședintele Consiliului Județean, au participat în perioada 20-22 aprilie la o serie de întâlniri organizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Una din întâlniri a fost o ședință de lucru coordonată de domnul Cristian Ghinea, ministrul de resort, și a avut ca temă pregătirea etapei următoare de accesare a finanțărilor europene, pentru continuarea investițiilor de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin.

În urma discuțiilor purtate s-a desprins concluzia că societatea AquaCaraș SA se încadrează în termenele necesare pentru demararea următoarei etape de investiții, având deja parcurse următoarele etape:

elaborate studiilor premergatoare Studiului de Fezabilitate,de exemplu: studii topografice, geotehnice, hidrogeologice, studii privind balanța apei, studii de gestionare a nămolului;

Studiul de Fezabilitate a fost avizat de către beneficiar și transmis spre verificare către AM-POIM, în prezent fiind în verificare și la B.E.I.;

s-au obținut Certificatele de Urbanism pentru UAT-urile parte din proiect;

a fost demarată procedura de obținere a Avizului de Mediu, s-a emis decizia etapei de evaluare inițială;

sunt în curs de elaborare documentațiile de atribuire pentru contractele de execuție;

a fost demarată procedura de obținere a autorizației de gospodărire a apelor;

pentru îmbunătățirea calității serviciilor, asigurarea continuității serviciilor și diminuarea duratei de remediere a avariilor, a fost propusă în cadrul proiectului și achiziția de echipamente și dotări. Termen de depunere a ofertelor a fost 08.03.2021, în prezent fiind în curs de evaluare ofertele depuse.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin

are în vedere, în etapa următoare, continuarea extinderii șireabilitării rețelelor de apă potabilă și

canalizare în cele opt localități urbane: Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oravița, Otelu Roșu, Moldova

Nouă, Anina și Băile Herculane, precum și extinderea acestor rețele în cinci comune: Teregova,

Mehadia, Topleț, Ticvaniu Mare și Grădinari.

Investițiile propuse pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare sunt următoarele:
– extinderea/reabilitarea surselor de apă și a conductelor de aducțiune;
– extinderea/reabilitarea capacităților de tratare și înmagazinare apa potabilă;
– extinderea/reabilitarea rețelelor de distribuție a apei potabile și a stațiilor de pompare;
– extinderea/reabilitarea rețelelor de canalizare, a stațiilor de pompare apă uzată și a

capacitaților de epurare.

Pentru anul 2021 societatea AquaCaraș are următoarele obiective:

obținerea Avizului de Mediu;
aprobarea de către Ministerul Investițiilor și ProiectelorEuropene a Studiului de Fezabilitate;
semnarea contractului de finanțare pentruProiectul regionalde dezvoltare a  infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin/Regiunea Vest;
publicarea și atribuirea contractelor de servicii și lucrăriaferente proiectului;
atribuirea contractului de furnizare utilaje și echipamente.

Odată cu finalizarea implementării Proiectului de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin, urmează ca nivelul de servicii de alimentare cu apă în aria proiectuluicrească, de la o rată de 85% cât este acum, la 100%. De asemenea, rata de colectare și tratare corespunzătoare a apelor uzate menajere va crește și ea la 100%, de la 74% în prezent.

Valoarea investițiilor propuse în cadrul proiectului:

pentru sistemele de alimentare cu apa88.653.288 Euro/ fără TVA
pentru sistemele de canalizare– 60.413.847 Euro/ fără TVA

Luni, 26 aprilie, este pregramată următoarea întâlnirea de lucru cu reprezentanții ministerului de resort și ai autorității de manangement, unde se va analiza și revizui documentația necesarăinvestiției în cele două sisteme de alimentare cu apă și canalizaredin orașele Reșița și Bocșa. Se va detalia situația existentă și se va verifica corelarea prognozelor cu documentația aferentă.

Termenul impus de Ministerul Investițiilor și ProiectelorEuropene pentru finalizarea verificării documentațiilor întreguluiproiect este 30 septembrie 2021.

Leave a reply