Primăria Municipiului Reșița și PIEȚE REȘIȚA S.R.L., titular al proiectului „Modernizare complex agroalimentar și străzi adiacente Piața Reșița Nord”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare complex agroalimentar și străzi adiacente Piața Reșița Nord”, propus a fi amplasat în Reșița, str. Progresului nr. 1A.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, intre orele 900-1500, și vineri, între orele 900-1300, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

Administrator unic,

Dorin Nicolae Bistrian

 

Leave a reply