de Roxana Novacovici

Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Caransebeș organizează, până în Duminica Floriilor, ateliere de pictură a icoanei pe sticlă dedicate copiilor

 

„Icoana reprezintă o veritabilă fereastră prin care omul și Dumnezeu se pot privi față în față”, afirma părintele Dumitru Stăniloaie. Prin intermediul icoanei, creștinul ortodox contemplă Împărăția lui Dumnezeu și mângâie dorul sufletului după Cel ce    l-a creat, tot așa cum un fiu își alină dorul de părintele aflat departe, privind o fotografie a acestuia.

Pentru crearea icoanei, harul lui Dumnezeu atinge sufletul credincios, dăruindu-i înțelepciune, pricepere, viziune și talent, luând naștere, astfel, iconarii, cei care, prin lucrările lor, aduc mai aproape Cerul de Pământ.

În cele trei săptămâni rămase din Postul Mare până la Duminica Floriilor, Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Caransebeș și-a propus să poarte micuții creștini prin tainele iconografiei, în cadrul unor ateliere de pictură a icoanei pe sticlă:

„Un lucru deosebit la aceste ateliere este tehnica pe care o folosim, și anume cea a pictării icoanei pe dosul sticlei, un gen al artei populare practicat aproape exclusiv în Transilvania.  De asemenea, pe lângă deprinderea tehnicii, le vom prezenta istoricul icoanei, astfel încât copiii să înțeleagă rolul acesteia în credința ortodoxă și să diferențieze procesul pictării unui tablou oarecare de pictarea unei icoane. Pentru a insufla atenția deosebită și implicarea spirituală în procesul pictării unei icoane, înainte de începerea lucrului, copiii citesc rugăciunea Iconarului, cerând lui Dumnezeu să le dăruiască minte luminată și să le însuflețească, cu harul Său, inimile și cugetele”, a precizat doamna preoteasă Lavinia Ciucur, care, alături de tânăra Rafaela Cilibia, coordonează atelierele organizate în Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Caransebeș.

Pe un fundal muzical bizantin, dedicat Postului Mare, copiii gustă din potirul credinței, împărtășindu-se vizual, auditiv și spiritual, cu învățăturile sfinte, începând, astfel, din copilărie, desăvârșirea lor ca iconari ai lui Hristos, nu doar prin reprezentarea materială a Lui, a Maicii Domnului și a Sfinților, cu ajutorul icoanei, ci și prin oglindirea credinței în faptele lor, devenind ei înșiși icoane vii ale Cerului pe Pământ.

La sfârșitul atelierelor, în Duminica Floriilor, când parohia își va sărbători hramul, lucrările micilor mari iconari vor fi expuse în biserică, pentru ca toți cei prezenți să călătorească duhovnicește, prin intermediul inocenței, măiestriei și dragostei cu care copiii și-au pus mâinile în slujirea lui Dumnezeu, în Ierusalimul bucuriei Mântuitorului Hristos, acesta fiind modul copiilor de a-L întâmpina pe Iisus și de a-I spune:

„Osana! Binecuvântat este Cel ce vine întru Numele Domnului!”

 

Leave a reply