Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a lansat în dezbatere publică un proiect de lege privind o mai bună reglementare a protecției drepturilor consumatorilor în fața produselor digitale, din ce în ce mai prezente pe piața mondiaă.
În scopul realizării unei adevărate piețe unice digitale, este necesară armonizarea anumitor aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital sau de servicii digitale, din legislația europeană în cea națională.
„În lumea contemporană, piețele digitale devin rapid principalele piețe de consum. Viteza de evoluție a piețelor digitale reprezintă o mare provocare pentru legislația care reglementează protecția consumatorilor. Cadrul legal în domeniu trebuie să garanteze faptul că toţi consumatorii rămân protejați, în condițiile dezvoltării dinamice a tehnologiei, în toate sferele de activitate și, în consecință, s-a considerat absolut necesară modificarea cadrului legislativ actual, astfel încât măsurile adoptate să ofere consumatorilor beneficii concrete”, a declarat președintele ANPC, Claudiu Dolot.
Consumatorii trebuie să aibă stipulate în legislație drepturi obligatorii clare în ceea ce privește conținutul digital sau serviciile digitale pe care le primesc – trebuie să respecte cerințele convenite între comerciant și consumator în contract (descrierea lucrării, cantitatea fișierelor, calitatea acestora etc.) – sau la care obțin acces de oriunde din Uniune, fapt care ar duce la reducerea prejudiciului suferit în prezent de consumatori, dar și la sporirea încrederii acestora de a achiziționa conținut digital sau servicii digitale.
Proiectul de act normative, care dorește clarificarea tuturor acestor aspecte, presupune să se aplice oricărui contract în care un comerciant furnizează conținut digital sau servicii digitale consumatorului, iar acesta plătește sau se angajează să plătească un preț, ori oferă sau se angajează să furnizeze date cu caracter personal comerciantului, cu excepția cazului în care datele cu caracter personal furnizate sunt prelucrate numai în scopul furnizării conținutului digital sau a serviciului digital sau pentru ca comerciantul să respecte cerințele legale.

Pentru a ține pasul cu evoluția tehnologică, proiectul regementează atât software, aplicații, fișiere diverse, precum și conținut digital furnizat pe support material (CD, DVD, stick USB etc.).

Proeictul de lege se află în dezbatere publică până pe data de 2.04.2021, pe site-ul instituției, www.anpc.ro, la secțiunea Transparență Decizională.

Leave a reply