Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sprijină asociațiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevăzute privind protecția consumatorilor. În acest scop, conducerea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a avut o întâlnire în sistem video-conferință cu reprezentanți ai marilor asociații de profil.

Reprezentații ONG-urilor au prezentat în cadrul reuniunii tipul de activitate pe care o desfășoară, propunând Autorității modalități de colaborare, în scopul educării și conștientizării consumatorilor în legătură cu drepturile acestora.

Președintele ANPC, Claudiu Dolot, a subliniat încă o dată, cu ocazia acestei discuții online, deschiderea pe care o manifestă instituția (ANPC), organism guvernamental care reglementează și supraveghează modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor în țara noastră.
___________

Asociațiile de consumatori trebuie să aibă o activitate permanentă cu scopul de a  proteja interesele legitime ale consumatorilor, de a asigura informarea și educarea cetățenilor în calitate de consumatori, precum și despre deficiențele de calitate ale produselor și serviciilor și asupra consecințelor vătămătoare ale acestora. De asemenea, asociațiile de profil pot primi reclamații din partea consumatorilor, pe care le vor transmite spre soluționare Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Leave a reply