Politicieni actuali au venit la fiecare 4 ani cu proiecte utopice, imposibil de realizat, apoi le reciclează și ni le servesc din nou. Această țară este condus de 30 de ani de politicieni lipsiți de viziune, care indiferent de culoarea politică, ș-au văzut doar de interesele personale și de grup, de multe ori la limita legii sau dincolo de ea, au condus instituțiile statului prin constrângeri, cu dispreț față de interesele cetățenilor în timp ce ne-au vorbit despre schimbare și modernizare, dar urmându-și, în fapt, doar propriile interese.
Suntem martorii unui eșec perpetuu, urmare a unor zeci de ani de peticeală, lipsă de interes și dispreț pentru cetățean.
Lipsa de viziune și a unei strategii de dezvoltare durabile pe termen lung a lăsat România într-un stadiu de subdezvoltare și lipsă de perspectivă, locul de joacă al unor clanuri și grupări de interese care ș-au împărțit instituțiile statului, numirile în funcțiile de conducere ale acestora făcându-se, nu pe bază de competență și profesionalism, ci pe relații personale. Acest lucru este valabil pentru toate instituțiile din administrație, educație, cultură și sport.
Consider că timpul instituțiilor mari și ineficiente a trecut și propun o reorganizare profundă a instituțiilor statului. Crearea de instituții suple, orientate către interesul cetățeanului este o necesitate pentru buna funcționare a statului.
Împreună cu PER doresc combaterea incompetenței prin profesionalizare, a corupției prin transparență și a birocrației prin digitalizare.
Organizarea de concursuri transparente pentru obținerea posturilor din administrație și eliminarea metodei de angajare pe bază de clientelă politică și „nepotism” este soluția pentru profesionalizare.
În ceea ce privește serviciile pe care autoritățile publice le oferă cetățenilor, cuvântul cheie este „standardizare”.
Standardizarea conținutului actelor emise de autorități și a procedurilor interne de emitere, astfel încât marja de apreciere a funcționarului să fie redusă. O singură interacțiune a cetățeanului cu autoritatea, chiar dacă pentru actul său este nevoie de avizele prealabile ale altor autorități. Același lucru pentru taxe, impozite și amenzi: posibilitatea clară de a plăti online, interconectarea punctelor de plată, gestionate de autorități.
Proceduri clare, uniforme pentru obținerea oricărui tip de act din partea autorității.
O reformă eficientă a administrației se face prin digitalizare. Este necesară informatizarea în același timp cu calificarea personalului, astfel ca cel puțin depunerea documentelor să se poată face online, iar apoi o singura vizita la ghișeu pentru ridicare și autentificare, până ce se va implementa un sistem național de semnătura electronică și pentru persoane fizice în urma căruia interacțiunea cu autoritatea să nu mai fie necesară.
Publicitate electorală

Leave a reply