Arhivă

Secretarul general al comunei Bozovici destituit din funcție de Prefectul de Caraș-Severin

Este vorba despre Ion Jurchescu, secretar general al comunei Bozovici, care a fost acuzat  de numeroase deficienţe în redactarea, întocmirea și comunicarea actelor administrative emise sau adoptate la nivelul comunei, secretarul general al comunei necomunicând actele către Instituția Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate. Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, Serviciul Verificarea Legalităţii  Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ a considerat că secretarul general al comunei Bozovici, Ion Jurchescu nu își îndeplinește atribuțiile de serviciu, procedând în mod continuu și repetat la încălcarea acestora și ignorând în mod vădit, de fiecare dată, atenționările atât scrise cât și verbale.

Analizând motivele sesizării, apărările și toate probele și documentele administrate, Comisia de disciplină a constatat că sesizarea este întemeiată şi că nici multiplele adrese și solicitări ale Instituției Prefectului de intrare în legalitate și nici angajamentul luat în fața comisiei de disciplină nu l-au determinat pe  ion  Jurchescu să se achite de fapt de obligațiile legale ale funcției de secretar general al unității administrativ teritoriale, astfel cum sunt ele reglementate de lege în ceea ce privește comunicarea actelor administrative şi că, dimpotrivă, faptul că dl. Ion Jurchescu nici până la data redactării raportului Comisiei nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu procedând în mod continuu la încălcarea acestora, ignorând în mod vădit, de fiecare dată, atenționările atât scrise cât și verbale denotă reaua-credință a acestuia.

În urma acestei stări de fapt, Comisia a formulat în unanimitate de voturi propunerea sancționării lui Ion Jurchescu, secretarul general al comunei Bozovici, cu destituirea din funcția publică prevăzută de art. 492, alin (3) lit. f) din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Raportul Comisiei de disciplină a fost înaintat primarului comunei Bozovici, în  vederea aplicării sancţiunilor propuse.

Prefectul  județului, Cristian  Gâfu, atenționează pe această cale că Instituția Prefectului Caraş-Severin va efectua în continuare controale la unitățile administrativ-teritoriale din  județ  și  că toleranța este  zero față  de nerespectarea atribuțiilor de serviciu de către secretarii generali ai respectivelor UAT-uri.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts