Arhivă

Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea spaţiului comercial de la Colegiul Traian Lalescu din Reșița

ANUNŢ

LICITAŢIE PUBLICĂ

 

 

 

 1.  Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact

 

Municipiul Reşiţa,  prin « Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa », cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa., email patrimoniu@primariaresita.ro, Bîrsanu Adela

 

 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut

 

Vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a spaţiului comercial în suprafaţă construită de 126 mp,identificat în Cf nr. 30196-C1-U5 Reşiţa, nr. top 135/P/1, situat în Reşiţa, str. Traian Lalescu, nr. 18, bl. 18, P, ap. SP COM I, judeţul Caraş Severin, reprezentând domeniul privat al municipiului Reşiţa.

 

 1.    Informații privind documentația de atribuire

Se regăsesc în caietul de sarcini.

 

 • 1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire
 • Fără cerere direct de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.

 

3.2.  Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire

Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul in Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.

 

 • Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

Preţul este de 50 lei şi se va achita la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa.

 

 • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.03.2020, ora 13.

 

 1. Informaţii privind ofertele

La sediul Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa nu au fost depuse solicitări pentru cumpărarea spaţiului.

 • Data limită de depunere a ofertelor: 01.04.2020, ora 14.

 

4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş Severin, Registratură.

 

 • Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

 

 

 1. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 02.04.2020, ora 13.

 

 1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

 

Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- cosmin.didu@just.ro.

 

 1. Data transmiterii anunţului de Negociere Directă către instituţiile abilitate în vederea publicării:

– 27.02.2020 .

 

 

 

 

PRIMAR

 

POPA IOAN

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts