Home / Banat / Modificãri ample la nivelul conducerii Direcției Generale a Vãmilor

Modificãri ample la nivelul conducerii Direcției Generale a Vãmilor

Mihaela Triculescu, președintele ANAF, a dispus aplicarea mobilitãții funcționarilor publici la nivelul a 20 de structuri fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã.
Cele mai multe decizii au privit structura coordonatã de vicepreședintele ANAF, Ștefan-Cosmin Doliș, unde au survenit schimbãri la nivelul conducerii, pentru 19 structuri vamale, dupã cum urmeazã:

–        la Direcția Genera a Vãmilor–        la nivelul Direcțiilor Regionale Vamale – 3 directori executivi

–        5 șefi Birou Vamal

–        1 șef adjunct birou vamal la Birourile Vamale de Interior

–        9 șefi birou vamal la Birourile Vamale de Frontierã

ANAF asigurã administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare date prin lege în competența sa, aplicã politica și reglementãrile în domeniul vamal și exercitã atribuțiile de autoritate vamalã, precum și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combaterea oricãror acte și fapte care au ca efect evaziunea fiscalã și frauda fiscalã și vamalã, precum și a altor fapte date prin lege în competența sa.

Direcția Generalã a Vãmilor  funcționeazã în cadrul ANAF și are în atribuții coordonarea si îndrumarea la nivel teritorial a celor opt Directii Regionale Vamale, în cadrul cãrora sunt organizate 89 Birouri Vamale de Frontierã și Birouri Vamale de Interior.

About cristian.frant

Check Also

Prime Web Sites That Write Essays For You

Follow the steps we recommended above, and one of the best essay writing service evaluation …

Lasă un răspuns