Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Semenic” al județului Caraș-Severin desfășoară permanent activități de prevenire, îndrumare și control în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor religioase în unitățile de cult, unde este preconizată afluență mare de persoane, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, s-au desfășurat o serie de activități de îndrumare și control  pe linia securității la incendiu.

În vederea reducerii posibilităților de producere a unor evenimente care să afecteze siguranța cetățenilor, în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, s-au intensificat și controalele la operatorii economici care desfășoară activități de primire cazare în domeniul turism și alimentație publică.

Obiectivele controalelor au vizat utilizarea în condiții de siguranță a instalațiilor electrice, de încălzire, paratrăsnet, de iluminat de siguranță de evacuare, de marcare a hidranților interiori, de veghe. S-au verificat, de asemenea, dotarea cu mijloace de primă intervenție, modul de amplasare a suporturilor de lumânări și asigurarea căilor de acces, evacuare și intervenție.

Pe timpul controalelor, specialiștii inspectoratului nostru au desfășurat activități de instruire pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă cu persoanele responsabile din cadrul unităților de cult și de turism, asupra modalităţilor practice de evacuare a utilizatorilor, materialelor şi asigurarea primei intervenții în caz de incendiu.

În perioada 01-19.12.2017, au fost efectuate 40 de controale, fiind identificate 195 de eficiențe, din care 17 au fost soluționate pe perioada controlului. S-au aplicat 95 de avertismente și 25 de amenzi în cuantum de 60.800 lei.

Leave a reply