Home / Banat / Inspectoratul General pentru Imigrări scoate la concurs 29 de posturi vacante

Inspectoratul General pentru Imigrări scoate la concurs 29 de posturi vacante

Inspectoratul General pentru Imigrări a demarat din această săptămână procedura pentru ocuparea a 29 de posturi vacante (26 agenți și 3 ofițeri), prin concurs din încadrare directă pentru agenți și ofițeri de poliție. Viitorii polițiști de imigrări își vor desfășura activitatea în cadrul aparatului propriu al I.G.I., în cadrul structurilor județene pentru imigrări și în centrele specializate pe linie de azil, în domenii de activitate precum: proceduri administrative și judiciare de azil, integrare, migrație, resurse umane, financiar, comunicații și informatică, administrativ, achiziții, analiză de risc, logistică, secretariat.

Posturile au fost deblocate prin Memorandum aprobat de Guvernul României în urma unei analize privind necesitățile operative și de suport, de la nivelul structurilor centrale și teritoriale. Totodată, s-a avut în vedere obiectivul de creştere a gradului de siguranţă a cetăţeanului și a capacității de acțiune la nivelul structurilor teritoriale, prioritatea în combaterea migraţiei ilegale şi facilitarea accesului persoanelor la procedura de azil.

Pentru a participa la examen/concurs candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții și cerințe:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 6. să îndeplinească condiţiile de ocupare (cerinţele de pregătire) prevăzute în fişele posturilor;
 7. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.

Documentele necesare înscrierii la examen/concurs vor fi depuse personal la Inspectoratul General pentru Imigrări – Serviciul Resurse Umane din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15 A, sector 5, Bucureşti, în perioada 15.01.-19.01.2018, în intervalul orar 09.00-15.00.

Viitorii polțiști de imigrări își vor desfășura activitatea în cadrul aparatului propriu al IGI și în centrele specializate pe linie de azil, în domenii de activitate precum: proceduri administrative și judiciare de azil, integrare, migrație, resurse umane, comunicații și informatică, administrativ, relații internaționale și asistență psihologică, urmând a fi repartizați astfel:

Aparat propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări

Serviciul Resurse Umane – 1, Financiar-2, Direcția Management Strategic-Serviciul Analiză Risc-1, Direcția Suport Logistic – Serviciul Comunicații și Informatică-2,  Serviciul Administrativ-3,

Direcția Azil și Integrare – 1

Printre structurile cu locuri vacante scoase la concurs se numără: Direcția pentru Imigrări a Municipiului București-5, Serviciile pentru Imigrări ale județelor Caraș-Severin-1, Călărași-1, Mehedinți-1, Ilfov-1, Timiș-1,  Centrele Regionale de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil din București-3, Giurgiu-1, Rădăuți-2 și Timișoara-1, precum și Centrele de luare în Custodie Publică Otopeni-1, Arad-1.

Anunțurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa www.igi.mai.gov.ro, secțiunea “ Carieră” și la avizierul instituției. Tot aici puteți găsi detalii despre depunerea cererilor și perioada de înscriere.

Informații suplimentare privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condițiile de recrutare, probele de examen, criteriile de departajare și alte date importante pentru desfășurarea în bune condiții a recrutării și încadrării candidaților pot fi obținute de la structura de resurse umane a Inspectoratului General pentru Imigrări la numărul de telefon 021/4107513 și interiorul prevăzut în anunț.

About editor editor

Check Also

Prime Web Sites That Write Essays For You

Follow the steps we recommended above, and one of the best essay writing service evaluation …

Lasă un răspuns