Datorită modificărilor survenite Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate și ca urmare a ședintei ordinare a Consiliului Local din 28.11.2017 în care s-a aprobat HCL nr. 314 „Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Reșița”, Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei demarează o campanie de informare publică privind modul de intrare în legalitate sau desființarea mijloacelor de publicitate care nu respectă prevederile regulamentului.

Primăria Reșița vine în sprijinul operatorilor economici din municipiu interesați de autorizarea mijloacelor de publicitate deținute, prin precizări importante privind  conținutul – cadru al documentațiilor:

  • atât planul de  încadrare în zonă cât și cel de situație pot fi prezentate pe ortofoto plan (imagine satelit din Google Maps), nefiind necesară elaborarea ridicării topografice cu viza OCPI;
  • reprezentarea fațadelor poate fi atât releveu de arhitecturăcât și marcarea graficii mijlocului de publicitate pe imaginea foto a amplasamentului;
  • memoriul tehnic/justificativ/general/de arhitectură se va referi strict la descrierea mijlocului de publicitate și amplasament;
  • pentru obținerea Certificatului de Urbanism cât și a Avizului de Publicitate Temporară nu este necesară contractarea unui proiectant autorizat, memoriul și planurile specificare putând fi realizate de către beneficiar;
  • toate mijloacele de publicitate care necesită Autorizație de Construire vor fi verificate la rezistență și stabilitate (A1,A2) de specialiști în domeniu pentru a asigura siguranța cetățenilor cât și calitatea în construcții a obiectului;
  • expertiza tehnică va fi necesară doar în cazul suprafețelor- suport pe care vor fi amplasate mijloacele de publicitate care depășesc suprafața de 5 mp, în vederea confirmării de către specialiști în domeniul tehnic că montarea construcției publicitare nu va produce pagube materiale sau umane;
  • panourile publicitare mobile, mijloacele de publicitare pentru promovarea evenimentelor culturale cât și colantarea vitrinelor necesită doar obținerea Avizului de Publicitare Temporară, nefiind necesară elaborarea documentației pentru Autorizație de Construire în acest sens.

    Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului vă sta la dispoziție pentru orice informații cât și pentru coordonarea elaborării documentațiilor tehnice. Ne puteți contacta la adresa de mail urbanism@primariaresita.ro sau numărul de telefon 0255/ 210 951.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

 

Leave a reply