Prima Pagina / Banat / Mai puține drumuri la comisii pentru persoanele cu handicap

Mai puține drumuri la comisii pentru persoanele cu handicap

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caras-Severin informează cetățenii județului asupra modificărilor survenite la Legea Nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin publicarea în Monitorul Oficial al României a OUG Nr. 51 din 30 iunie 2017. Cele mai importante modificări aduse de această ordonanță vizează cererile pentru plata prestațiilor sociale și certifcatele de încadrare în grad de handicap pentru copiii cu dizabilități severe.
1.   Articolul  57 din Legea nr. 448/2006 se modifică și va avea următorul cuprins: „…Plata prestaţiilor sociale se face din oficiu, în baza deciziei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului. În situaţia în care persoana încadrată în grad de handicap nu doreşte să beneficieze de prestaţii sociale poate depune cerere în acest sens. ”

Cu alte cuvinte a fost eliminată cererea pe care persoana încadrată în grad de handicap trebuia să o depună la DGASPC pentru a beneficia de prestațiile sociale la care are dreptul.

  1. O altă modificare la Legea Nr. 448/2006 vizează copiii cu handicap a căror afecțiune necesită îngrijiri medicale paleative, care nu vor mai fi obligați să se prezinte anual la reevaluare, ci vor avea un certificat de handicap valabil până la vârsta de 18 ani.
  2. O altă noutate pentru persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap vizează contestarea certificatelor eliberate de comisiile de evaluare, care se va face potrivit următorului text de lege:


„(5) Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.”


În baza vechii legislații certificatele de încadrare în grad și tip de handicap puteau fi contestate, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

”În anul 2016 DGASPC Caraș-Severin a eliberat 5975 de certificate de încadrare în grad de handicap, dintre care 1307 pentru copii și 4668 pentru adulți. În acest moment peste 12 200 de persoane cu dizabilități beneficiază de prestații sociale în baza Legii 448/2006”, a declarat Daniela Miloș, directorul executiv adjunct al DGASPC Caraș-Severin.

 

  1. De asemenea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin transmite pe această cale, unităților administrativ-teritoriale din județ, rugămintea de a comunica în timp util numărul de asistenți personali, având în vedere modificarea art. 40 din Legea 448/2006, care vine cu o completare în OUG 51:

 <<Alineatul (1) al articolului 40  se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale„>>.

Ordonanța 51/30.06.2017 urmărește eliminarea barierelor, astfel încât nicio persoană cu dizabilități să nu fie discriminată sau marginalizată, și face parte din măsurile de simplificare a documentațiilor din administrația publică. Astfel se facilitează accesul cetățenilor  la serviciile sociale pe care au dreptul să le primească.

About editor editor

Lasă un răspuns