Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 2 şi alin. 3, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a) şi alin. 2 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1. – Se convoacă în ședință extraordinară Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 31.03.2017, ora 12.00,  la Sala de şedinţă a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 7.400.000 lei

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe destinate refinanțării datoriei publice locale

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. ”PIEȚE REȘIȚA” S.R.L.

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Caritativă ”Sfântul Vicențiu de Paul” Reșița-Gratz, a spațiului (construcție și teren) situat administrativ în Reșița, str. Paul Iorgovici nr. 44, înscris în CF nr. 34150 Reșița, nr. top. 266/a

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 582 C Reșița-Anina, aflat în domeniul public al Județeului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 3701, Reșița Română, cu nr. cad. R201/a/2

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul public al municipiului Reșița, în suprafață de 12.526 mp, din terenul cu suprafața 36.370 mp., identificat în CF 38162 Reșița, nr. Cad 38162, situat în Reșița, Zona Industrială – Valea Țerovei

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2017 privind aprobarea cumpărării fostului depou de tramvaie-construcții situat în Reșița, bulevardul Republicii nr. 29, înscris în CF nr. 32298 Reșița, nr. Cad. 945, cu nr. Top. G100/4/c

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind  acordarea titlului de „Cetăţean de  onoare” al Municipiului Reşiţa  „post – mortem”  defunctului JOSEF GERSTENENGST

iniţiator: Primar Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind  acordarea titlului de „Cetăţean de  onoare” al Municipiului Reşiţa  domnului VOLKER WOLLMANN

iniţiator: Primar Popa Ioan

Art. 2. – Dispoziţia se comunică:

– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.   

Leave a reply