7 APRILIE – ZIUA INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

7 APRILIE – ZIUA INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

IGI INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRIÎn fiecare an, ziua de 7 aprilie este sărbătorită ca zi aniversară de către INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI (IGI). Semnificația deosebită a acestei zile, în contextul imigrației, este conferită de promulgarea primului act normativ care reglementa regimul străinilor din România, și anume: ‘Legea asupra străinilor’publicată în Monitorul Oficial nr. 6 din 07.04.1881.

Inspectoratul General pentru Imigrări a fost înființat în baza legii nr. 118/ 2012 privind aprobarea OUG nr.18/ 2012 pentru modificarea OUG nr.30/ 2007 referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, prin reorganizarea Oficiului Român pentru Imigrări.

Conform HG nr.639/ 20.06.2007 cu modificările și completările ulterioare, I.G.I. este o structură specializată, organizată în subordinea M.A.I., făcând parte din Departamentul de Ordine și Siguranță Publică, care exercită politicile României în domeniul migrației, azilului și al integrării străinilor, precum și a legislației relevante în aceste domenii.

Conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări este formată din un inspector general, și doi inspectori generali adjuncți. La nivel central, instituția este structurată pe patru direcții: Direcția Migrație, Direcția Azil și Integrare, Direcția Resurse și Cooperare Internațională și Direcția Logistică. Direcția Migrație și Direcția Azil și Integrare gestionează probleme de natură operativă în principalele domenii de acțiune: migrația și azilul.

La nivelul județului Caraș — Severin, structura teritorială a I.G.I. specializată pe probleme de migrație este Biroul pentru Imigrări Caraș — Severin, având ca atribuții principale: reglementarea șederii cetățenilor UE/ SEE, ai Confederației Elvețiene și ai celor din state terțe, precum și combaterea șederii și muncii ilegale a străinilor.

II. Date statistice privind activitatea Biroului pentru Imigrări Caraș — Severin în trimestrul I 2015.

În prezent, în evidența biroului se află un număr total de 402 cetățeni străini din state terțe, care beneficiază de un drept de rezidență după cum urmează:

49 străini cu rezidență permanentă;

57 străini cu rezidență temporară în scop de studii;

238 străini cu rezidență temporară în scop de reîntregirea familiei, fiind membri de familie ai unor cetățeni români;

20 străini cu rezidență temporară pentru angajare în muncă;

21 străini cu rezidență temporară în alte scopuri;

17 străini cu rezidență temporară în scop de reîntregirea familiei, fiind membri de familie ai unor cetățeni străini.

Pe cetățenii, majoritatea străinilor o reprezintă cetățenii moldoveni (115), urmați de cetățenii sârbi (112), cetățenii SUA (33) și cei turci (28), iar restul alte cetățenii.

De asemenea, în evidența Biroului pentru Imigrări Caraș — Severin figurează un număr de 581 cetățeni U.E., din care 10 rezidenți permanenți și 571 rezidenți temporari.

Majoritatea cetățenilor U.E. o reprezintă cetățenii bulgari (122), urmați de cetățenii germani (114), cetățenii italieni (106) și cei austrieci (69).

În trimestrul I 2015, Biroul pentru Imigrări Caraș — Severin a obținut următoarele rezultate pe principalele linii de activitate:

A. — pe linia reglementării dreptului de ședere temporară/ pe termen lung a cetățenilor străini și a înregistrării rezidenței cetățenilor europeni aflați pe raza județului.

În trimestrul I 2015 a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și emiterea unui număr de 12 permise de ședere temporară pentru străini în scopurile prevăzute de lege.

Au fost depuse și înregistrate 5 cereri pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România care au fost transmise la I.G.I. spre competentă soluționare.

Au fost înregistrați 19 cetățeni europeni, cărora li s-au eliberat certificate de înregistrare.

B. — Pe linia admisiei străinilor în România.

În primul trimestru al anului 2015 au fost primite 4 invitații în scop de vizită formulate de persoane fizice pentru străini din state cu potențial migrator (2 din India, câte 1 din Egipt și China). Toate invitațiile au fost aprobate, urmând ca străinii să obțină vizele de intrare de la misiunile diplomatice ale României din străinătate.

— Pe linia combaterii migrației și muncii ilegale a străinilor.

Activitatea desfășurată pe această linie are la bază cooperarea interinstituțională între I.G.I. și celelalte structuri de Ordine și Siguranță Publică din cadrul M.A.I, dar și cu alte structuri guvernamentale.

Astfel, în trimestrul I 2015, în urma activităților specifice, au fost depistați un număr total de 16 străini în situații ilegale, împotriva cărora au fost luate următoarele măsuri legale:

3 străini au primit decizii de returnare, fiind obligați să părăsească de bunăvoie teritoriul României, în termenul acordat;

2 străini au primit comunicări de părăsire a teritoriului României, în termenul legal de 3 zile;

3 străini au beneficiat de prelungirea dreptului de ședere motivat, întrucât îndeplineau condițiile legale;

3 străini au fot conduși cu escortă la Centrul de Cazare a Străinilor Luați în Custodie Publică Arad, în vederea returnării în țările de origine;

4 străini au fost conduși cu escortă până la punctul de frontieră Henri Coandă București și returnați în țara de origine, fiindu-le instituită interdicția intrării în România pentru o perioadă de 6 luni de la data ieșirii din țară;

1 străin a solicitat o formă de protecție în România, după depistare.

Au mai fost aplicate un număr de 7 sancțiuni contravenționale (1 amendă în valoare de 400 lei și 6 avertismente).

Activitatea IG.I. constituie un serviciu public și se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe bază și în executarea legii.

Numerele de telefon ale Biroului pentru Imigrări Caraș — Severin la care cetățenii pot suna pentru orice aspecte legate de regimul juridic al străinilor sunt: 0255/ 502316, fax: 0255/ 502308.

Pentru informații privind activitatea I.G.I., documentația necesară prelungirii dreptului de ședere, tipuri de formulare și alte informații, se poate accesa site-ul oficial al I.G.I.. http://ori.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanții să utilizeze aplicația on-line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru scurtarea timpului de așteptare la ghișeu și eficientizarea procesului de preluare a cererilor.

Biroul pentru Imigrări Caraș — Severin își propune, pentru perioada următoare, ca prin activitatea desfășurată de către polițiști să vină în întâmpinarea așteptărilor cetățenilor străini și să îmbunătățească continuu modul de relaționare cu aceștia.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )