20141209_111656Campanie de prevenire a delincvenţei juvenile în rândul minorilor sub 14 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin în parteneriat cu Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin desfăşoară până la finele lunii martie 2015 o campanie care vizează promovarea modalităţilor de prevenire a delincvenţei juvenile în rândul minorilor cu vârsta sub 14 ani. Scopul campaniei îl reprezintă creşterea gradului de informare a minorilor sub 14 ani, părinţilor/aparţinătorilor legali şi cadrelor didactice, cu privire la prevenirea delincvenţei juvenile.

La nivelul judeţului Caraş-Severin campania se desfăşoară la Şcoala Gimnazială „Mihai Peia” din Reşiţa şi constă în întâlniri cu cele trei categorii de beneficiari, reprezentând grupul ţintă al campaniei, concursuri adresate elevilor, dar şi formarea unui „Consiliu de prevenire a delincvenţei”, alcătuit din 10 elevi, care vor fi „ambasadorii” campaniei în şcoală.

Această campanie este parte integrantă a proiectului „Copilărie fără delincvenţă”, iniţiat de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii (I.C.P.C.) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi cu Ministerul de Interne din Cehia şi Bulgaria, fiind finanţat din granturile „Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii” (ISEC) ale Comisiei Europe. Proiectul a fost iniţiat în urma identificării nevoii de a intensifica activităţile de prevenire a criminalităţii în rândul minorilor care nu au împlinit vârsta răspunderii penale, respectiv 14 ani.

Atât datele statistice, cât si constatările din teren ale poliţiştilor şi asistenţilor sociali au condus la concluzia că aceşti minori reprezintă un grup vulnerabil din punct de vedere infracţional. În acest context, proiectul şi-a propus creşterea eficienţei programelor de prevenire a delincvenţei juvenile la minorii cu vârstă sub 14 ani.

Prima activitate informativ-preventivă din cadrul acesteia a fost desfăşurată marţi, 09.12.2014, cu elevii clasei a V-a A din cadrul unităţii de învăţământ beneficiare.  Astfel, o echipă mixtă formată din ofiţerul de prevenire, un ofiţer din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, ambii din cadrul I.P.J. Caraş-Severin şi psihologul din cadrul D.G.A.S.P.C. Caraş-Severin a susţinut această sesiune de informare, în vederea diseminării mesajelor preventive.

Temele prezentate au făcut referire la : definirea delincvenţei juvenile, prevederile legale privind răspunderea penală şi măsurile ce pot fi luate faţă de minori, modul de gestionare a unor situaţii conflictuale, influenţa anturajului şi a găştilor, consecinţele legale, psihologice şi sociale ale comiterii de infracţiuni şi instituţiilor la care se pot adresa pentru sprijin.

Dacă ofiţerul de prevenire a pus accentul  pe recomandările preventive, în timp ce psihologul  DGASPC a evidenţiat principalele cauze şi forme de manifestare a delincvenţei, ofiţerul din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale a prezentat  câteva studii de caz, cu autori minori, insistând asupra măsurilor luate împotriva acestora.

În susţinerea temelor prezentate, elevii au fost angrenaţi în diverse jocuri tematice şi au vizionat o serie de clipuri educative.

Leave a reply