caniculaITM Caraș-Severin dorește să revină cu precizări la adresa angajatorilor despre legislația în vigoare și obligațiile acestora pe vreme caniculara cât și despre măsurile care trebuie luate în aceste condiţii de către angajatori, măsuri prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr.99/2000.

În sensul prevederilor ordonanţei de urgenţă amintită mai sus, prin temperaturi extreme se înţelege temperaturile exterioare ale aerului care depăşesc vara +37°C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalente cu acest nivel.

În perioadele cu temperaturi extreme, angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr.319/2006 pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute de prevederile legislative în vigoare.

Măsurile pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă vor fi stabilite de angajator, împreună cu reprezentanţii sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor.

Pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă în instituţii şi în unităţile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respectiv de conducătorii instituţiilor.

Angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale în perioadele cu temperaturi ridicate extreme pentru ameliorarea condiţiilor de muncă respectiv: reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, iar pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, angajatorii trebuie să asigure apa minerală (câte 2-4 litri/persoană/schimb), duşuri, şi echipament individual de protecţie.

                 Angajatorii care nu pot asigura condiţiile prevăzute anterior vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, următoarele măsuri: reducerea duratei zilei de lucru, eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 şi după ora 17,00, întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă.

Facem menţiunea conform căreia măsurile prevăzute anterior se vor stabili numai în condiţiile în care aceste temperaturi extreme se menţin pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei încălcarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.99/2000.

La momentul de faţă Inspectoratul Teritorial al Judeţului Caraş-Severin nu a demarat acţiuni de control în ceea ce priveşte modul în care se angajatorii asigură protecţia lucrătorilor în perioadele cu temperaturi extreme, însă în perioadele caniculare, instituţia noastră va derula acţiuni de control, iar ulterior va prezenta rezultatele acestora prin comunicate de presă.

Leave a reply