Arhivă

Program de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia

Autoritatea de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România) și Autoritatea Națională (Biroul de Integrare Europeană din Serbia) ale Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, împreună cu Secretariatul Tehnic Comun din cadrul BRCT Timișoara, au organizat la Vârșeț în Republica Serbia cea de-a patra întâlnire a Grupului Comun de Lucru pentru Programare și Planificare Strategică în zona de graniță românosârbă pentru perioada 2014-2020. La reuniunea de lucru au mai participat reprezentanți ai Comisiei Europene,  ai Consulatului General al României la Vârșeț, ai administrației publice regionale și locale din România și din Republica Serbia, precum și reprezentanți ai unor ONG-uri.

Membrii Grupului Comun de Lucru prezenți la această întâlnire au aprobat Analiza Teritorială și Analiza SWOT, aferente ariei eligibile, care vor sta la baza elaborării strategiei viitorului program de cooperare transfrontalieră. De asemenea, în cadrul reuniunii au fost dezbătute subiecte deosebit de importante pentru viitorul cooperării transfrontaliere româno-sârbe și au fost analizate propunerile de proiecte strategice ce ar putea contribui la dezvoltarea socio-economică a regiunii de graniță.

Viitorul Program de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, ce va fi implementat în perioada de programare 2014-2020, continuă finanțarea cooperării transfrontaliere în zona de graniță româno-sârbă prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și a guvernelor
celor două state. Potențialii beneficiari, precum și toți cei interesați de activitatea de programare a cooperării transfrontaliere româno-sârbe, pot obține mai multe informații accesând secțiunea 2014-2020 din cadrul site-urilor: www.brct-timisoara.ro și www.romaniaserbia

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts