violenta in scoli,,Delincvența juvenilă – O problemă a societății contemporane,, este tema Simpozionului interjudețean, ce va avea loc,astăzi, de la ora 11, la Colegiul Tehnic din Reșița, sub patronajul Casei Corpului Didactic Caraș Severin. Cu subiect principal ,,Combaterea violenței în școli,, seminarul își propune o îmbunătățire a capacităţii şcolii de a se mobiliza şi de a mobiliza atât părinţii , cât şi comunitatea locală, pentru implicarea mai activă în  prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, prin realizarea de activităţi şcolare şi extraşcolare.

Se mai urmărește prin implementarea acestui proiect:  informarea elevilor cu privire la necesitatea cunoașterii şi  respectării legislaţiei în vigoare, sensibilizarea acestora privind consecințele faptelor lor, pregătirea antiinfracţională şi antivictimală a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieţuire socială, precum și Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii.

Grupul țintă al programului sunt în principal cadrele didactice și părinții,  comunitatea locală şi parteneri interesați si implicaţi în educație și în combaterea delincvenței juvenile în școli, iar beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii, deorece ei sunt cei mai vulnerabili și mai expuși violentei. Vor avea loc prezentări ale lucrărilor, dezbateri și concluzii.

 

Leave a reply