Contractul de finanţare din fonduri europene nerambursabile pentru proiectul „Refacere consolidări canal Bega în Municipiul Timişoara, judeţul Timiş” a fost semnat, am fost anunțați de Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu Timişoara pentru Regiunea 5 Vest, în calitate de direcţie din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, în cadrul Axei Prioritare 5 – “Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc”, Domeniul major de intervenţie 1 –“ Protecţia împotriva inundaţiilor”. Beneficiarul acestui proiect este Administraţia Naţională “Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, ca parte delegată pentru implementarea proiectului iar valoarea totală a proiectului este de 19.337.089 lei, inclusiv TVA, din care: Finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune în valoare de 17.403.382 lei și finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat în valoare de 1.933.707 lei.

Proiectul îşi propune modernizarea sistemului de management al inundaţiilor, prin implementarea unor măsuri de prevenire şi protecţie care vizează canalul Bega, pe sectorul aflat pe teritoriul administrabegativ al municipiului Timişoara iar costurile proiectului sunt eligibile în proporţie de 100 %.

Programul are ca principale obiective: refacerea consolidărilor de mal pe lungimea de 8, 3 km, și refacerea consolidărilor de mal la bazinul de întoarcere pe lungimea de 0,6 km. De rezultatele proiectului vor beneficia aprox. 319.280 locuitori ai Municipiului Timişoara, fiind redus riscul de incidenţă la inundaţii cu 100 % faţă de varianta fără proiect.Termenul de finalizare a proiectului este 16.03.2015.

Leave a reply