Arhivă

,,Loreto la noi acasă’’ sau despre calea de la inimi la inimi

elevi lorettoFraternitatea şi spiritul unităţii şi iubirii creştine nu se opreşte niciodată în faţa prejudecăţilor, în faţa originilor etnice, sociale ori în faţa barierelor confesionale. Această mărturie au adus-o încă o dată tinerii CNTL-işti coordonaţi de pr. prof. Nicu Chiosa, pr. dr. Borislav Tasici şi pr. Prof. Emil Varga, de la Colegiul Banatului Montan, dornici în a se reuni la a IV-a ediţie a Simpozionului Internaţional cu tema ,,Iubirea Creştină’’, desfăşurat într-un cadru primitor la pensiunea Casa Ecologică din Herculane. Aş îndrăzni să spun şi eu că spiritul ,,Casei’’ din Loreto, aprins în urmă cu mai bine de şase ani în mijlocul tinerilor români, italieni, englezi, suedezi şi danezi, poartă în continuare amprenta, mesajul şi chemarea ,,ca toţi să fie una’’ (Ioan 17:21), în duhul slujirii Sale, al dragostei, al libertăţii şi al responsabilităţii fiecăruia dintre noi. Pentru trei zile, de vineri seara până duminică la amiază (21-23 martie 2014), timp în care tinerii reşiţeni au participat la momente de rugăciune şi discuţii pe grupuri, această reuniune n-a făcut altceva decât să recompună în chip duhovnicesc calea ce duce spre Hristos, prin cruce la lumină!

Cu riscul de a exagera momentul dat, mărturisesc că întreaga atmosferă a stat sub semnul binecuvântat al crucii şi al bucuriei întâlnirii dintre inimi; spun aceasta pentru că între noi au dorit să fie prezenţi atât Marco şi Elena, doi prieteni vechi şi dragi sosiţi tocmai din Italia, cât şi teologul şi jurnalistul Dan Radosav, o adevărată figură charismatică, care prin conferinţa susţinută în faţa celor aproape 100 de tineri a reuşit fără îndoială să-i convingă că trebuie să păstreze acest spirit al unităţii mai presus de cuvinte, că e necesar ca ei să rămână împreună nu pe un simplu drum… ci pe calea ce poate străbate ,,peste mări şi ţări’’, ce poate duce de la EurHome la EurHope (aşa cum sugerează şi titlul proiectului ecumenic în care tinerii sunt implicaţi), pe sensul unităţii şi nu al dezbinării, pe cărarea dintre ,,eu’’, ,,tu’’, El’’ şi ,,noi’’ sau poate mai simplu, pe calea ce duce de la inimi la inimi…
A consemnat

Prof. Emil Sergiu Varga
Colegiul Economic al Banatului Montan Reşiţa

Faci un comentariu sau dai un răspuns?
Related Posts