. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p . . . . . . . . .
Munca necalificată cu caracter ocazional

Munca necalificată cu caracter ocazional

muncitoriLegea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, va suferi cateva modificări legislative, ce vor intra în vigoare la data de 17 iunie 2014, informează printr-un comunicat,  Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin. Potrivit noilor reglementări, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta doar în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată :

     a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe, cu excepţia crescătorilor de animale în sistem semiliber, tradiţional şi transhumanţă;  b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere;  c) pescuit şi acvacultură,  d) colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase,  e) recuperarea materialelor, f) comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii, g) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor,  h) publicitate;  i) activităţi de interpretare artistică – spectacole, activităţi suport pentru interpretarea artistică – spectacole şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole,   j) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste (săpături arheologice)  k) activităţi desfăşurate în sere, spaţii verzi, parcuri şi grădini zoologice.

          De asemenea, se stabileşte faptul că pot desfăşura activităţi necalificate cu caracter ocazional şi cetăţenii altor state sau apatrizii care au domiciliul/reşedinţa în România. Actul normativ introduce pentru prima dată, o serie de obligaţii în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, obligaţii opozabile atât beneficiarului cât şi zilierului. Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr.52/2011 modificată, instituţiile publice nu vor mai avea calitatea de beneficiari, în sensul prezentei legi, cu excepţia serviciilor de gospodărire comunală gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi :sere, spaţii verzi şi grădini zoologice.  Încălcarea dispoziţiilor legale atrage răspunderea contravenţională, faptele fiind sancţionate cu amenzi cuprinse între 6.000 lei şi 20.000 lei.

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )