Comisia Europeană a aprobat finanţarea nerambursabilă din fonduri europene pentru proiectul ‘Construcţia autostrăzii Timişoara – Lugoj şi variantei de ocolire a oraşului Timişoara la standard de autostradă’

Comisia Europeană a emis decizia prin care este aprobată finanţarea din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene pentru proiectul ‘Construcţia autostrăzii Timişoara – Lugoj şi variantei de ocolire a oraşului Timişoara la standard de autostradă’.

Valoarea totală eligibilă a cererii de finanţare este de 248.147.433 euro, din care co-finanţarea de la Uniunea Europeană prin contribuţia nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 210.925.318 euro, iar 37.222.115 euro reprezintă contribuţia de la bugetul de stat.

Proiectul are drept obiectiv proiectarea, supervizarea şi construcţia unei autostrăzi (2×2) între oraşele Timişoara şi Lugoj, în lungime de 25,625 km si a unei variante de ocolire a oraşului Timişoara la standard de autostrada în lungime de 9,5 km.

Proiectul prevede construcţia a 13 poduri, 19 pasaje, 2 noduri rutiere si 3 zone de parcare si servicii. Prin construcţia autostrăzii Timişoara – Lugoj şi a variantei de ocolire a oraşului Timişoara se estimează o reducere a timpului de călătorie la 18,3 minute si o creştere a vitezei medii de deplasare la 115 km/h.

Acest proiect a fost depus în cadrul Axei Prioritare nr. 1, Domeniul major de intervenţie 1.1 ‘Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul axei prioritare TEN-T nr.7’.

Leave a reply