DATA: 17.05.2023

INVESTIȚII PRODUCTIVE PENTRU REDRESAREA ECONOMICĂ
A ARTROKINETICA CENTER S.R.L.
Cod RUE: 420; Cod SMIS: 161092

S.C. ARTROKINETICA CENTER S.R.L., cu sediul în Mun. Timișoara, B-dul Sudului, Nr. 47, Spațiul 1 și Spațiul 2, Etaj Parter, Jud. Timiș, România și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, au semnat la data de 31.03.2023 contractul de finanțare nr. 252/POC/411/AM/31.03.2023, în valoare totală de 1.090.875,42 lei.
Obiectivul general al proiectului este reprezentat relansarea economică a întreprinderii prin implementarea unui program de investiții care să contribuie la ameliorarea efectelor negative ale pandemiei COVID-19 în direcția creșterii competitivității economice, îmbunătățirii productivității muncii și a reducerii impactului activității asupra mediului înconjurător.
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt:
• Achiziția de echipamente cu un pronunțat caracter „verde” încorporând tehnologii de ultimă generație;
• Creșterea contribuției la atingerea obiectivelor de mediu;
• Relansarea economică a întreprinderii prin ameliorarea efectelor pandemiei COVID 19.
Proiectul, care primește finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Obiectivul Specific 4.1. – Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, va fi implementat în perioada 31.03.2023 – 31.12.2023, în Mun. Timișoara, B-dul Sudului, Nr. 47, Spațiul 1 și Spațiul 2, Etaj Parter, Jud. Timiș, România.
Valoarea totală a proiectului este de 1.090.875,42 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 988.816,97 lei, după cum urmează: din Fondul European de Dezvoltare Regională – 828.292,28 lei şi Bugetul Naţional – 160.524,69 lei.
Domeniul de activitate în care se dorește realizarea investiției este cel al activităților de asistență medicală specializată, domeniul delimitat conform legislației în vigoare prin Codul CAEN 8622 – Activități de asistență medicală specializată.
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de contact:
ARTROKINETICA CENTER S.R.L.
Mun. Timișoara, B-dul Sudului, Nr. 47, Spațiul 1 și 2, Etaj Parter, Jud. Timiș, România
Persoană de contact: DELIA MOTOC
Tel.: 0356 881 112, e-mail: marcel.motoc67@gmail.com

Anunț demarare proiect ARTROKINETICA CENTER

Leave a reply