Contractul CS-CL-06 “Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune, rețelelor de distribuție și rețelelor de canalizare din Reșița”, din cadrul Proiectului „Fazarea Proiectului Modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Caras Severin” cod SMIS 105956, a fost semnat la data de 11.08.2021 cu Asocierea – S.C. SORADI DEVELOPMENT S.R.L (lider) – S.C. IDECON S.A. (asociat) – S.C. ANDEMI
CONSTRICT S.R.L. (asociat). Valoarea contractului de lucrări este de 35.729.480,25 lei.
Principalele obiective sunt:
Înlocuire conducte de aducțiune de apă tratată
Extidere conducte de aducțiune de apă tratată
Reabilitare rezervoare de înmagazinare existente
Construire rezervor de înmagazinare nou
Reabilitarea rețelei de distribuție
Extinderea rețelei de distribuție
Reabilitarea rețelei de canalizare
Extinderea rețelei de canalizare
Stații de pompare apă uzată
Implementare Dispecer General SCADA
Durata de execuție: 12 luni
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
Persoana de contact: Gheorghe Filipescu – Director General – S.C. AQUACARAȘ S.A.
Tel: 0255/212458; Fax: 0255/214420; e-mail: office@aquacaras.ro

 

Foto: Daniela Victoria Groze

Leave a reply