Analizând situația posturilor vacante și necesitatea ocupării acestora Directorul General al SC AQUACARAȘ SA emite în data de 12.04.2021

Decizia cu nr.305/12.04.2021. 

Urmare a dispozițiilor prezentei Decizii publicăm pe SITE-ul societății Anunțurile privind ocuparea prin concurs/ interviu a următoarelor posturi contractuale de execuție:

 

-Instalator :Serviciu Rețele de Apă- Băile Herculane- 1 post

                        -Caransebeș- 1 post           

 

-Instalator: – Serviciul Rețele de Canal Băile Herculane- 1post

 -Operator tratarea și epurarea apelor Uzate : Serviciul Stații de Epurare –Caransebeș-1 post

-Reșița- 2posturi

 Arhivar:-Compartiment Patrimoniu-Registratură Arhivă-Reșița-1 post

 Funcționar administrativ:-Birou Contractare, Facturare, Urmărire încasări –Moldova Nouă-1post

 – Cititor contoare: Compartiment Citire-Telecitire Contoare Bocșa- 1post

 – Instalator/Lăcătuș/Muncitor necalificat:Serviciul Rețele de Apă- Bocșa-1post

 -Strungar:-Compartiment Mentenanță-Mecanico Energetic-Reșița-1post

  Toate persoanele interesate de locurile vacante mai sus menționate sunt rugați să depună documentele necesare la sediul societății, Biroul Resurse Umane începând cu data de 12 martie 2021 -16 martie2021 între orele 09:00 -14:00 

Concursul va avea loc în data de 19.04.2021 ora 09:00. 

Pentru detalii suplimentare referitoare la concurs vă stă la dispoziție Biroul Resurse Umane din cadrul societății noastre la nr. de telefon:

0730909254

Leave a reply