Începând cu anul 1961, în data de 23 martie se sărbătorește „Ziua Mondială a Meteorologiei”, această zi semnificând intrarea în vigoare a Convenției ONU la 23 martie 1950, care a transformat vechea Organizație meteorologică internațională într-o organizație interguvernamentală, cunoscută sub numele de Organizația Meteorologică Mondială.

Din secolul al XX-lea, omenirea a început să ia în serios schimbările climatice și efectele acestora pe termen lung asupra planetei odată cu apariția unor fenomene meteorologice extreme și nefirești. Astfel, a început o eră a goanei după energia verde, alternative nepoluante de producție, fiind evidențiată importanța reciclării.

Conștientizarea pericolului poluării și al consumului în exces al resurselor se datorează meteorologiei, fără de care nu puteau fi înțelese aceste fenomene.

Leave a reply