Organizația nonguvernamentală comunitară, apolitică și nonprofit, Grupul Ecologic de Colaborare Nera (GEC Nera), implică în fiecare an voluntari în activități destinate protecției mediului, în zona parcurilor naturale și naționale situate pe teritoriul României și Serbiei. Aceste parcuri sunt incluse în Microregiunea de Colaborare Transfrontalieră Dunăre – Nera – Caraș, constituită de GEC Nera în anul 2006, la granița dintre cele două țări.

Astfel, în vederea instruirii tinerilor cu vocație pentru voluntariat și protecția naturii, în data de 22 martie 2021 va fi demarat un nou curs pentru implicarea acestora în activități de protecție a mediului.

Cursul va fi realizat online, pe un grup privat din cadrul unei rețele de socializare, în perioada 20 martie – 30 aprilie 2021 și va include sesiuni de informare, urmate de aplicații practice în localitățile din zona parcurilor și rezervațiilor naturale ale microregiunii.

Tinerii care vor absolvi cursul și se vor califica pentru poziția de agent ecologic voluntar, vor beneficia atât de certificate de absolvire cât și de contracte de voluntariat. În acest context, până la sfârșitul anului 2021, tinerii vor realiza evenimente de voluntariat în cadrul proiectului RORS 337 „Rețea România – Serbia pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților miniere de exploatare a cuprului asupra calității apei din zona transfrontalieră”.

Acest proiect este derulat de către GEC Nera, în parteneriat cu Universitatea de Vest Timișoara, în calitate de leader al parteneriatului și Institutul pentru Minerit și Metalurgie Bor.

Leave a reply