Ieri, 15 martie, cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a organizat o conferință online, la care au participat reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai diverselor

structuri patronale, ONG-urilor de profil și presei.

”Protejarea consumatorului român în contextul pandemiei! Un consumator european informat este un consumator protejat!” a fost titlul întâlnirii. Întâlnirea i-a avut, în calitate de vorbitori, pe Ludovic Orban, Președintele Camerei Deputaților, Dan Barna, Vicepremierul României, Niculae Havrileț, Secretar de Stat, Ministerul Energiei, Annamaria Bogya, Secretar de Stat, Cabinetul Vicepremierului Kelemen Hunor.

Ludovic Orban mărturisește că acum, la un an de la debutul pandemiei provocate de virusul SARS-CoV 2, realitățile vieții au subliniat încă o dată că drepturile consumatorilor sunt fundamentale pentru o societate democratică. Acesta se declară convins că tot ceea ce s-a realizat în domeniu de către ANPC a adus un plus de calitate în viața cetățeanului aflat într-o perioadă cu multiple provocări.

Gazda evenimentului, Claudiu Dolot, Președintele ANPC, a prezentat participanților liniile principale ale strategiei multianuale a Autorității și etapele

de urmat pentru punerea acestora în practică, în viziunea sa. Acesta a declarat că, în mandatul său, își propune să pună accent pe dezvoltarea bunelor practici în domeniul protecției consumatorilor, urmând exemplele de succes din alte țări membre UE, să armonizeze cât mai repede legislația națională cu cea europeană, să pună accent pe programele de educație și informare, în domeniu și, nu în ultimul rând,

să consilieze operatorii economici cu privire la schimbările legislative impuse de

pandemie, demonstrând, în paralel, toleranță zero față de practicile comerciale

incorecte, în raport cu consumatorul.

De asemenea, Vicepreședinții Valentina Veronica Mitran Piticu și Claudiu Mădălin

Giurcău, au prezentat participanților principalele rezultate înregistrate de ANPC în 2020, astfel:

– La nivel naţional, s-a înregistrat un număr de 99.083 petiţii privind conformitatea

şi securitatea produselor şi serviciilor, cu o creștere de 12 % față de anul 2019.

– Au fost întreprinse 83.644 acțiuni de control, la nivelul întregii țări

– 40.000 dintre operatorii economici controlați, au prezentat nereguli, ocazie cu

care au fost aplicate tot atâtea sancţiuni contravenţionale, cuantumul

amenzilor ridicându-se la 96,20 milioane lei.

– Au fost desfăşurate 43 de tematici de control naționale, în cadrul cărora, au

fost verificați aproximativ 23.000 de operatori economici, la 58 % din aceștia

înregistrându-se diverse abateri.

– Valoarea amenzilor aplicate de comisarii ANPC a fost de 39,66 mil. lei, iar

valoarea produselor neconforme pentru care a fost dispusă măsura de oprire de

la comercializare a fost de 63,72 mil. lei.

– Referitor a tematica de control cu privire la măști, derulată în 2020, au fost

controlaţi 599 operatori economici, la 396 dintre aceştia (66%) constatându-se

nerespectarea prevederilor legale în vigoare.

– Au fost verificate peste 35 mil. măşti, în valoare aproximativ 20 mil. lei, din

care peste 32 mil. măşti nu se încadrau în prevederile legale în vigoare.

– Ca urmare a deficienţelor constatate, au fost dispuse următoarele măsuri: oprirea temporară de la comercializare a circa 32 mil. măști, în valoare de 12 mil. lei, până la remedierea neconformităţilor constatate; oprirea definitivă şi scoaterea de la comercializare a 725.448 de măști, în valoare de peste 3 mil. lei; aplicarea a 668 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 2,9 mil. lei pentru încălcarea reglementărilor privind protecţia consumatorilor; emiterea a 29 de decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte.

– În ceea ce privește Sistemul de schimb rapid de informații privind produsele

nealimentare periculoase – RAPEX , România a transmis un număr de 41

notificări de produse periculoase și de 82 reacţii la notificările realizate de

alte țări membre UE, cele mai notificate produse fiind cele din categoria

echipamentelor de protecție, autovehiculelor, cosmeticelor, textilelor,

aparaturii electrice, jucăriilor.

– În anul 2020, ANPC a desfăşurat la nivel central circa 130 acţiuni de consiliere

gratuită a operatorilor economici din domeniul alimentar și 97 acţiuni de

consiliere gratuită a operatorilor economici privind produsele și serviciile

nealimentare.

– În timpul Comandamentului Litoral, au fost verificați 1.225 operatori economici,

pentru deficienţele constatate aplicându-se 1.512 sancțiuni contravenţionale, constând în 688 de amenzi, în valoare de 4,7 milioane de lei, şi 824 de avertismente.

– În cadrul Comandamentului de iarnă 2020, ANPC a desfăşurat controale la 205

operatori economici, pentru deficienţele constatate aplicând 61 sancțiuni contravenţionale constând în 23 amenzi, în valoare de 96.500 lei, şi 38 de avertismente.

– În ceea ce privește regimul metalelor și pietrelor prețioase, s-au înregistrat, anul

trecut, următoarele rezultate:s-au analizat şi marcat 4,2 milioane de obiecte din metale preţioase în greutate totală de peste 13 milioane grame 217 de activităţi de înregistrare poansoane pentru marcă de responsabilitate ale operatorilor economici autorizaţi; s-au eliberat 2.500 de buletine de expertiză pentru obiectele prezentate la ghișeu şi s-au întocmit rapoarte de expertiză tehnică

– Direcția de Metale Prețioase a avut încasări în valoare de peste 11 mil. Lei.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, ANPC urează încă o dată ”La mulți ani!” tuturor consumatorilor, reafirmând că va depune, în continuare, toate eforturile necesare pentru ca drepturile lor să fie respectate și pentru ca relația comercială dintre operatorul economic și clientul său să se desfășoare corect, neîncălcându-se nicio prevedere a legii.

Leave a reply