Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Reșița organizează concurs pentru ocuparea a 4 funcții publice

– Consilier clasa I (un post), grad profesional debutant – studii universitare cu licență în domeniile științelor sociale, științe economice – specializarea contabilitate și informatică de gestiune;
– Consilier clasa I (două posturi), grad profesional debutant – studii universitare cu licență în domeniile științe umaniste și arte, arhitectură și urbanism sau în domeniul fundamental științe inginerești – inginerie civilă/construcții;
– Referent clasa a III-a (un post), grad profesional debutant – studii medii cu diplomă de bacalaureat.

Cele 4 funcții publice NU necesită vechime în specialitatea studiilor!

Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane, telefon – 0255 221 677.

Leave a reply