Primăria Municipiului Reşiţa, cu sediul în Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, recrutează personal medical (medici, asistenţi medicali) pentru desfăşurarea procesului de vaccinare împotriva COVID-19, în centrele de vaccinare deschise în Municipiul Reşiţa, în conformitate cu prevederile OUG 3/2021 (M.O. 50/15.01.2021) și ale Ordinului nr. 73/2021 (M.O.103/01.02.2021).

Persoanele interesate vor depune la registratura instituţiei un dosar cu următoarele documente (în copie), în perioada: 10-11.03.2021, între orele 8.30-16.00

BI/CI

certificat de căsătorie (dacă este cazul)

diplomă de licenţă sau studii (diplomă de bacalaureat, studii          postliceale)

certificat membru CMR/ certificat de membru OAMGMAMR

aviz de membru vizat pe anul 2021 şi asigurare malpraxis

adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de o              unitate sanitară abilitată din care să rezulte că este apt de muncă

La recrutarea personalului medical se va avea în vedere necesarul din fiecare centru de vaccinare și disponibilitatea aplicanților în raport cu orarul de funcționare al centrelor, în ordinea depunerii solicitărilor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0355429868, e-mail: educatie@primariaresita.ro, Direcţia Generală  Învăţământ, Cultură, Tineret, Sport şi Culte, persoană de contact – Drugărin Andreea.

Leave a reply