Home / Banat / Aproape 700.000 EURO pentru amplasarea unei noi centrale hidroelectrice în Caraș-Severin

Aproape 700.000 EURO pentru amplasarea unei noi centrale hidroelectrice în Caraș-Severin

Centrala hidroelectrică Breazova 2  va fi montată de TMK Hydroenergy Power, cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, în cadrul „Programului de Energie din România”, pe golirea de fund a barajului Văliug cu scopul de a produce energie electrică verde (nepoluantă) prin folosirea potenţialului hidroenergetic al râului Bârzava.

Compania TMK Hydroenergy Power, parte a Grupului CEZ, a accesat și a primit finanțare nerambursabilă de aproximativ 44,7% (300.000 Euro) din valoarea totală a investiției. Acest proiect reprezintă un sprijin pentru România, în atingerea obiectivelor europene în materie de energie și climă.

Se urmărește prin acest proiect gestionarea responsabilă a resurselor energetice fosile prin valorificarea resurselor regenerabile viabile pentru generarea electricităţii și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în scopul scăderii încălzirii globale prin utilizarea energiei regenerabile.

Barajul cu lacul de acumulare Văliug, construit pe cursul râului Bârzava, este un lac de acumulare cu un volum nominal de 1 milion m³ de apă și care este tranzitat anual aproximativ 35 – 50 milioane m³, în funcție de condițiile climatice anuale.

În urma analizelor interne realizate de specialiștii companiei, a fost identificat potențialul oferit de acest volum de apă tranzitat, care poate fi utilizat pentru producerea de energie electrică “verde” prin amplasarea la baza barajului Văliug a unei microhidrocentrale cu putere instalată de 367 kW.

Estimările specialiștilor susțin că noua centrală hidroenergetică va asigura producția de energie electrică de aproximativ 2 500 MWh anual, în concordanță cu  obiectivele stabilite de Uniunea Europeană în materie de energie și climă pentru 2020, 2030 și 2050.

About editor editor

Check Also

ANUNȚ OPRIRE APĂ în ANINA

ANUNȚ OPRIRE APĂ în ANINA-în data de -11.05.2022–str. Puțul 5 și str. Victoriei (parțial)-interval orar …

Lasă un răspuns