Problemele legate de turbiditatea și culoarea apei, ce se livrează în Municipiul Caransebeș, nu sunt de ieri sau de-alaltăieri și nici cele legate de asigurarea presiunii nominale pe capetele de rețele sau la etajele superioare ale blocurilor din unele zone.

În ultima perioadă s-au suprapus și inerentele întreruperi, făcute la cererea constructorului ce execută ”Reabilitarea și extinderea conductelor de aducțiune”, lucrare ce are un progres fizic actual de 83%.

Toate aceste întreruperi au generat variații mari de presiune pe tronsonul de rețea afectat dar, și pe cele din proximitate, după reluarea funizării apei. De fiecare dată, după creșterea presiunii sunt antrenate particulele fine  ce s-au generat de-a lungul timpului pe vechile rețele.

Toate acestea au concurat la alterarea , în unele perioade, a  parametrilor de turbiditate și culoare a apei livrate către  utilizatorii finali.

  Termene de depășire a acestor inconveniente:

1.    În prima jumătate a lunii Septembrie va intra în funcțiune Noua Uzină de Apă, proiectată să asigure o calitate a apei livrate la nivelul celor mai înalte standarde europene. Deci, clar, va pleca din Stația de Tratare o apă corespunzătoare calitativ și la o presiune nominală conformă.

2.   Din seara zilei de marți,25.08.2020, se începe  derularea  unui Program amplu de Spălare a unor tronsoane sectorizate din rețeaua stradală a Caransebeșului, cu excepția Weekend- ului, în fiecare noapte, în intervalul orar 22-06, afectând partial presiunea pe aceste sectoare. Această operațiune va continua până săptămâna viitoare.

3.  Odata ce, calitatea apei pleacate de la Sursă este la standarde, se transportă pe conducte curate, nu va mai fi nici un obstacol ca la robinetele                                  caransebeșenilor să curgă cu presiune o ”apă de cleștar”.

Leave a reply