Home / Banat / Proiectul ,,Micul creștin″

Proiectul ,,Micul creștin″

Precum odinioară, școala satului era în strînsă legătură cu biserica, tot astfel și azi, localitățile rurale mici păstrează aceeași tradiție, cu elementele de noutate specifice perioadei pe care o trăim. Lecturând ,,Amintirile…″ lui Ion Creangă, observăm implicarea bisericii în activitatea școlii de atunci.
Astăzi, lucrurile s-au mai schimbat, dar implicarea și cooperarea au rămas. Școlile creează parteneriate cu instituțiile din localitate.
Astfel, Școala Gimnazială Fizeș, o școală veche, dar trainică, care, deși are mai puțini copii ca odinioară, a rămas acolo, în vatra satului, alături de centrul spiritual al comunității, biserica satului.
De-a lungul anilor, cele două instituții au desfășurat activități educative împreună, deși la început ele nu au fost redactate sub forma unui proiect scris. În ultimii ani însă, aceste activități au fost organizate și cumulate în formă scrisă, după cerințele învățământului actual. Astfel, a apărut proiectul CAEL, ,,Micul creștin″ și parteneriatul educativ între Școala Gimnazială Fizeș și Biserica Ortodoxă ,,Sf. Mihail și Gavril″ din Fizeș.
Un argument în susținerea acestui parteneriat educativ îl constituie educația religioasă ce ajută elevii să cunoască îndatoririle pe care le au, îi ajută să devină buni creștini și cetățeni. Unul dintre obiectivele majore ale proiectului CAEL ,,Micul creștin″ îl constituie cunoașterea și respectarea valorilor moral – creștine.
Proiectul este coordonat de prof. Burghardt Ștefania, alături de care participă toți dascălii școlii. Beneficiarii direcți sunt cei 50 de elevi și preșcolari ai unității de învățământ, dar și părinții acestora. Partenerul de proiect, Biserica ,,Sf. Mihail și Gavril″, reprezentată de preotul Mutașcu Vasilică, se implică cu interes în activitățile derulate.
Printre activitățile proiectului care au continuitate și implicare nu numai din rândul școlii și bisericii, dar și din partea comunității locale, se evidențiază concertul de colinde desfășurat în fiecare an în ultima săptămână de școală a lunii decembrie. Elevii și preșcolarii susțin, sub coordonarea dascălilor, un frumos program artistic de colinde și poezii de Crăciun. Programul e susținut în incinta bisericii, unde sunt urmăriți cu interes de părinți, de comunitatea locală. Copiii beneficiază de sprijinul autorităților locale, care se implică prin paticiparea la activitate și prin oferirea unor cadouri de Crăciun .
Proiectul e promovat în școală și biserică, prin implicarea dascălilor și preotului paroh. Are continuitate și succes, atât în rândul copiilor cât și în rândul părinților.
Iată că parteneriatul școală-biserică e fructuos și util comunității, deoarece vrem să cultivăm copiilor un comportament moral-creștin, demn de un viitor cetățean.

Prof. Burghardt Stefania-Antuanela,
Liceul Tehnologic Berzovia

About editor editor

Check Also

Laurențiu Ștefănescu și Sebastian Purec la Q Arena VIDEO (PE)

Lasă un răspuns